Ekonomika v Rusku

jardob

Člen personálu

Mínus 30 miliárd - Siluanov ďalej utráca peniaze​


Neviem, čo sa musí stať, aby ministerstvo financií konečne začalo robiť adekvátnu politiku. Byť ozajstným ministerstvom štátu a nesnažiť sa vyhovieť všetkým, najmä bankárom.

Ministerstvo financií včera prišlo razom o 30 miliárd rubľov. A je to prvýkrát, čo peniaze rozpočtu len zhoreli v takom množstve po aukcii OFZ. Závratná suma.

Na porovnanie, Siluanov sa naťahoval s Ruskými železnicami o 48 miliárd rubľov v dividendách v roku 2020. Len vďaka zásahu Andreja Belousova boli tieto peniaze ponechané v štátnej spoločnosti a použité na investičný program. Ministerstvo financií teraz utráca oveľa väčšie sumy peňazí. Kumulované straty po aukciách v októbri a novembri už predstavujú okolo 50 mld.

A teraz sledujte ruky kúzelníka. V pondelok 7. novembra vykonala Centrálna banka RF mesačnú repo aukciu. V rámci nej banky získali rekordnú likviditu vo výške 1,392 bilióna rubľov pri úroku 7,6 %, pričom do CB založili cenné papiere. Reálne to znamená, že Nabiullinovej úrad tieto peniaze vytlačil a požičal ich bankovému sektoru.

Veľká časť týchto peňazí neskôr šla na spätný nákup nových cenných papierov vydaných ministerstvom financií.

Ide vlastne o politiku kvantitatívneho uvoľňovania, keď Centrálna banka tlačí peniaze na financovanie rozpočtových výdavkov. Predpokladá sa, že po vyčerpaní peňazí zo štátnej pokladnice sa tieto vrátia späť do bankového sektora, ktorý dokáže splniť svoje záväzky spätného výkupu cenných papierov. Mimochodom, transakcie repo sa v prípade záujmu môžu predĺžovať.

V danej situácii podporujem obmedzenú emisiu na financovanie rozpočtových výdavkov. Ale čo s tým majú banky? Prečo by centrálna banka nemohla nakupovať OFZ priamo od Ministerstva financií a poskytnúť tak ruble do rozpočtu? V takom prípade by sme predišli zbytočným stratám.

Celý problém je v koloniálnej legislatíve, ktorú nám v 90. rokoch vnútil MMF. Podľa nej má Centrálna banka zakázané priamo financovať rozpočtový deficit rôznymi spôsobmi.

Áno, je to pochopiteľné. Ale štátne orgány, najmä ministerstvo financií (a tiež centrálna banka, hoci formálne takou nie je), by mali vo všeobecnosti korigovať legislatívu tak, aby nebránila rozvoju hospodárstva a neviedla k takým obrovským rozpočtovým stratám, aké máme teraz. Centrálna banka ani ministerstvo financií však žiadne takéto iniciatívy nevyvíjajú. Akoby zámerne pokračovali podľa metodík MMF.

Kto má z toho najväčší prospech? Bankový sektor, ktorý získal lacné peniaze za 7,6 % úrok (čo je len o 0,1 % viac ako kľúčová sadzba) a potom nakúpil dlhopisy s oveľa vyšším výnosom (snáď len s výnimkou OFZ-IN, ale tých bolo najmenej). No ak sa repo transakcie nepredĺžia, banky čoskoro vrátia peniaze centrálnej banke a zostanú im bezpečné a výnosné dlhopisy. V prípade OFZ-PC (maximálny objem 750 mld. RUB) sú kupónové platby viazané na RUONIU, čo približne zodpovedá kľúčovej sadzbe + diskont do výšky 4 % nominálnej hodnoty. A u OFZ-PD so splatnosťou v novembri 2032 výnos dokonca prekročil 10 % p. a.

Centrálnej banke je to v podstate jedno. Takéto operácie nemajú veľký vplyv na infláciu, a bankový sektor, za ktorý je regulátor zodpovedný, z nich len profituje.

Hlavným porazeným je tu však rozpočet. Jednorazovo z neho už vytiahli 30 miliárd rubľov. Navyše v stredne a dlhodobom horizonte bude na rozpočet štátnej pokladnice značne tlačiť obsluha štátneho dlhu za vysoké úroky.

Konstantin Dvinskij

Zdroj...
 
O neúspěšném systému veřejné správy pro národní cíle, potřebě ustavit funkci moderního státního plánování, podpory podnikání a dvousmyčkového finančního systému.

Jak Alexandr Galuška utřel očividného tupého liberasta na plenárním zasedání VII. mezinárodního fóra Finanční univerzity s tématem „Jak zajistit ekonomický rozvoj Ruska v kontextu omezení ekonomiky sankcemi“, který se ho zeptal, zda je zastáncem tržní nebo plánované ekonomiky (i když utřel v našich očích, v těch jeho to tak při stupni jejich tuposti a zaslepenosti být nemusí).

Co jsem zachytila: Vše musí být podle významného ekonoma Schumpetera (rakouský a americký ekonom, politolog, sociolog a historik ekonomického myšlení), který zformuloval teorii ekonomické dynamiky a poprvé zavedl pojem inovace, založeno na třech typech našich znalostí: teorie, statistika a dějiny! Přičemž dějiny jsou z nich nejdůležitější! Existuje známý biblický princip, že podstata jevu se pozná podle plodů :) Plody rozvoje ruské ekonomiky od roku 1929 do roku 1955 – to je světový rekord v tempu ekonomického růstu a dlouhodobého ekonomického růstu!!! Nemá to ve světě srovnání s žádným z ekonomických „tygrů“ dvacátého století! (Za ještě daleko přísnějších sankcí proti SSSR!) Zkoumání REÁLNÝCH PŘÍČINNÝCH VAZEB, faktorů růstu, jeho mechanismů popírá celou řadu mýtů, dogmat a stereotypů, které byly v průběhu času zformovány! (Jinými slovy, strč si ty své liberální žvásty tam, kam slunce nesvítí, fakta mluví jasnou řečí!) Napsal o tom knihu Krystal růstu, která je v Rusku nyní nejprodávanější ekonomickou knihou, čerpali z více než 500 dokumentů, archivních, z nichž některé byly tajné a supertajné. Čerpali i ze zpráv americké rozvědky hodnotící dané období.

Současný byrokratický systém není schopen naplňovat projekty národního rozvoje předložené k plnění prezidentem, podle kontroly provedené Občanskou komorou RF na prezidentův příkaz (všech projektů!). Jinými slovy neplní se programy odsouhlasené ve volbách lidmi! Nedosahuje se předepsaných cílů! Naplodili 80 tisíc dokumentů, které mezi sebou nejsou nijak navázány, nezohledňují jeden druhý. Nejsou žádné kontrolní parametry práce. Prostě pracují na dvě věci. K dvousmyčkovému finančnímu systému – zřejmě byl použit i v předválečném Německu, aby pozvedli jeho ekonomiku. A opět se dotknul nutnosti FINANCOVÁNÍ podfinancované ruské ekonomiky!

Vývody: Stát musí využívat i tržní principy i plánování!!!

Stojí za to si poslechnout celé! (asi deset minut)

https://t.me/SolovievLive/141383
 
Naposledy upravené:

Dobrodej

Nový člen
Napsal o tom knihu Krystal růstu, která je v Rusku nyní nejprodávanější ekonomickou knihou, čerpali z více než 500 dokumentů, archivních, z nichž některé byly tajné a supertajné. Čerpali i ze zpráv americké rozvědky hodnotící dané období.
Nevie nie niekto či je už preložená?
 
Z kanálu Chazina přeposláno od NEZYGARa

1. Federální rozpočet získal konečnou podobu jako výsledek kompromisu mezi oligarchicko-liberálními finančními skupinami jednajícími prostřednictvím Siluanova-Nabiullinové, a prostátním blokem ve vládě s mandátem zaměřeným na celonárodní zájmy. Prostátnímu bloku (Belousov) se podařilo zabránit zavedení plnohodnotného rozpočtového pravidla: v letech 2023-2024 bude z Fondu národního blahobytu utraceno 4,5 bilionů rublů. K 1. listopadu činil objem likvidních aktiv Fondu národního blahobytu na účtech u centrální banky asi 130 miliard dolarů, tedy asi 8 bilionů rublů. Je tedy očividné, že zbývajících 3,5 bilionů rublů po předpokládaných výdajích lze považovat za „bezpečnostní polštář“ optimální velikosti. Resuscitace rozpočtového pravidla z roku 2025 ze strany ministerstva financí, ve kterém je základní hodnota přípustných výdajů z exportních příjmů za ropu a plyn stanovena na 8 bilionů rublů, je iluzorní. Prognózy pro rok 2025 předpokládají pokles exportu v nejlepším případě na 8,9 bilionu rublů, takže Fond národního blahobytu bude doplňován v mizivém množství.

2. Byly tak vyvozeny závěry z dlouhodobého konzervování zdrojů ve Fondu národního blahobytu, v důsledku čehož se zhroutily či nebyly splněny projekty na rozvoj kriticky důležitých průmyslových odvětví – mikroelektroniky, vysoce technologického strojírenství, letecké výroby, obranného průmyslu... Důsledky toho se projevily ve speciální vojenské operaci, stejně jako v problémech s náhradou dovozu, čímž se stát ocitl ve zranitelném postavení.

3. Bohužel se jako pro nás nevýhodnou cenu útěchy Siluanovi povedlo zachovat princip financování rozpočtového deficitu tím, že do roku 2025 zvýší veřejný dluh na 17,5 % HDP, na téměř 30 bilionů rublů. Peníze budou získávány především rozmísťováním obligací federálních půjček na tuzemský trh s pevnou nebo pohyblivou sazbou. Roční náklady na obsluhu veřejného dluhu tak vzrostou ze současných 1,3 bilionů na 2 biliony rublů. A kdo získá tyto prostředky? Mechanismus má být stejný: Centrální banka půjčuje státním a komerčním bankám (jen v listopadu jim byla poskytnuta likvidita na nákup obligací federálních půjček za 1,3 bilionů rublů), ty za ně nakoupí dluhopisy, které budou následně vykoupeny rozpočtem. Úroky z kuponů budou tvořit zisk bank a zaručí jim tak pohodlnou existenci. 7 % rozpočtových příjmů do roku 2025 získá bankovní sektor pouze za zprostředkování převodu peněz z centrální banky na ministerstvo financí!!!!

4. Alternativou by bylo přímé úvěrování ministerstva financí a rozpočtových výdajů prostřednictvím federální pokladny za symbolických 0,1 %, což není možné kvůli jamajskému (Brettonwoodskému) statutu centrální banky a předpisům MMF, které takový postup zakazují. Absurdnost této situace spočívá v tom, že většina ze 2 bilionů rublů banky prostřednictvím legálních měnových spekulací vyvedou do zahraničí ve prospěch nepřátelských zemí. Využijí přitom stále větší liberalizaci pravidel pro vyvádění měny uplatňovanou centrální bankou. Takže tyto zdroje budou zcela nebo zčásti použity na pokrytí nákladů na dodávky zbraní ozbrojeným silám Ukrajiny a na podporu kyjevského režimu.

https://t.me/khazinml/4928

Tolik k ekonomickým kouzlům. Je to stejné, jako když si náš stát kupuje vlastní předraženou elektřinu na německé burze! Taková jsou pravidla milí příslušníci tupého davu.

Pokrokem je, že už i někdo jiný kromě Pjakina upozorňuje na "oligarchicko-liberálními finančními skupinami jednajícími prostřednictvím Siluanova-Nabiullinové" !!! Odtud už je jen krok konečně je vykopnout!
 
Tenhle příspěvek trochu navazuje na ten předchozí, ve smyslu řešení toho problému s bankami.

Vladimir Putin navrhuje vytvořit novým mezinárodní platební systém

My všichni dobře víme, že v podmínkách dnešních nelegitimních restrikcí je jednou z linií útoku vzájemné finanční vypořádání. A naše finanční instituce to ví lépe než kdo jiný (pohled na Grefa), protože se střetávají s těmito praktikami. Současný mezinárodní platební systém je velice drahý, jeho systém korespondenčních účtů a regulace je pod kontrolou úzkého okruhu, klubu států a finančních skupin. To oni jsou v podstatě pány nad životem, oni mají reálně vše monopolně pod kontrolou. Je nutné zajistit vyspělé technologie a spojit je s tisíciletými zkušenostmi lidstva. Odborníci například určitě znají systém Hawala (systém převodu peněz, který funguje mimo bankovní systém. Dnes ho využívají především muslimové na celém světě), který celé stovky let, to bych chtěl zdůraznit, stovky let, tedy dlouho před zformováním západního bankovního systému plnil a mimochodem doposud pracuje a dále plní funkci mezinárodního finančního vypořádání. V čem spočívá jeho podstata? Odesílatel peněz je předá brokerovi ve svém státě, příjemce je dostane v jiném státě, třeba také přes příslušného brokera. Brokerové si platby mezi sebou vypořádají, jak by dnes řekli na základě clearingového systému, clearingového schématu. Na základě technologií digitálních měn a přidělování registrů je možné vytvořit nový mezinárodní platební systém. Přičemž bude daleko pohodlnější a zcela bezpečný pro účastníky, a co je důležité nezávislý na bankách a zásazích třetích stran. Já jsem přesvědčen, že něco podobného se bude bezesporu rozvíjet, protože tento diktát monopolistů se nelíbí nikomu! A všechny reálně poškozuje. Mimochodem i samotné monopolisty.

24. listopadu 2022

https://t.me/khazinml/4929
 

jardob

Člen personálu
Tenhle příspěvek trochu navazuje na ten předchozí, ve smyslu řešení toho problému s bankami.

Vladimir Putin navrhuje vytvořit novým mezinárodní platební systém

My všichni dobře víme, že v podmínkách dnešních nelegitimních restrikcí je jednou z linií útoku vzájemné finanční vypořádání. A naše finanční instituce to ví lépe než kdo jiný (pohled na Grefa), protože se střetávají s těmito praktikami. Současný mezinárodní platební systém je velice drahý, jeho systém korespondenčních účtů a regulace je pod kontrolou úzkého okruhu, klubu států a finančních skupin. To oni jsou v podstatě pány nad životem, oni mají reálně vše monopolně pod kontrolou. Je nutné zajistit vyspělé technologie a spojit je s tisíciletými zkušenostmi lidstva. Odborníci například určitě znají systém Hawala (systém převodu peněz, který funguje mimo bankovní systém. Dnes ho využívají především muslimové na celém světě), který celé stovky let, to bych chtěl zdůraznit, stovky let, tedy dlouho před zformováním západního bankovního systému plnil a mimochodem doposud pracuje a dále plní funkci mezinárodního finančního vypořádání. V čem spočívá jeho podstata? Odesílatel peněz je předá brokerovi ve svém státě, příjemce je dostane v jiném státě, třeba také přes příslušného brokera. Brokerové si platby mezi sebou vypořádají, jak by dnes řekli na základě clearingového systému, clearingového schématu. Na základě technologií digitálních měn a přidělování registrů je možné vytvořit nový mezinárodní platební systém. Přičemž bude daleko pohodlnější a zcela bezpečný pro účastníky, a co je důležité nezávislý na bankách a zásazích třetích stran. Já jsem přesvědčen, že něco podobného se bude bezesporu rozvíjet, protože tento diktát monopolistů se nelíbí nikomu! A všechny reálně poškozuje. Mimochodem i samotné monopolisty.

24. listopadu 2022

https://t.me/khazinml/4929
Áno, včera som o tom dával článok z expert.ru
 
Putin připravuje výnos zakazující ruským společnostem a jakýmkoliv obchodníkům prodej zemím a společnostem, které zavedly cenový strop, píše Bloomberg.
Výnos zakáže uvádět maximální cenový strop ve smlouvách na ruskou ropu nebo ropné produkty a také zakáže dodávky do zemí, které taková omezení podporují.
Evropská komise zatím odkládá zavedení cenového stropu na ruskou ropu, protože nedokázala zatím dosáhnout kompromisu mezi „jestřáby“ (Polsko, Litva, Estonsko), kteří trvají na 30 dolarech za barel, a „relativně příčetnými“ zeměmi typu Maďarska, které jsou připraveny platit do 70 dolarů.
Soudě podle všeho Kreml chápe politický význam „stropu“ a je připraven jít až do konce v podobě plného embarga na dodávky těm, kteří se odváží navrhnout možnost omezení suverenity Ruska.
Jak řekl Don Pablo Escobar: "Máš na výběr, stříbro nebo olovo?"


Nevím, co je na tom pravdy. Nemyslím, že takto jedná Putin, aby někomu direktivně něco nařizoval. I když si myslím, že by to byl zatraceně dobrý signál na Západ!
 
Z kanálu Chazina přeposláno od NEZYGARa

1. Federální rozpočet získal konečnou podobu jako výsledek kompromisu mezi oligarchicko-liberálními finančními skupinami jednajícími prostřednictvím Siluanova-Nabiullinové, a prostátním blokem ve vládě s mandátem zaměřeným na celonárodní zájmy. Prostátnímu bloku (Belousov) se podařilo zabránit zavedení plnohodnotného rozpočtového pravidla: v letech 2023-2024 bude z Fondu národního blahobytu utraceno 4,5 bilionů rublů. K 1. listopadu činil objem likvidních aktiv Fondu národního blahobytu na účtech u centrální banky asi 130 miliard dolarů, tedy asi 8 bilionů rublů. Je tedy očividné, že zbývajících 3,5 bilionů rublů po předpokládaných výdajích lze považovat za „bezpečnostní polštář“ optimální velikosti. Resuscitace rozpočtového pravidla z roku 2025 ze strany ministerstva financí, ve kterém je základní hodnota přípustných výdajů z exportních příjmů za ropu a plyn stanovena na 8 bilionů rublů, je iluzorní. Prognózy pro rok 2025 předpokládají pokles exportu v nejlepším případě na 8,9 bilionu rublů, takže Fond národního blahobytu bude doplňován v mizivém množství.

2. Byly tak vyvozeny závěry z dlouhodobého konzervování zdrojů ve Fondu národního blahobytu, v důsledku čehož se zhroutily či nebyly splněny projekty na rozvoj kriticky důležitých průmyslových odvětví – mikroelektroniky, vysoce technologického strojírenství, letecké výroby, obranného průmyslu... Důsledky toho se projevily ve speciální vojenské operaci, stejně jako v problémech s náhradou dovozu, čímž se stát ocitl ve zranitelném postavení.

3. Bohužel se jako pro nás nevýhodnou cenu útěchy Siluanovi povedlo zachovat princip financování rozpočtového deficitu tím, že do roku 2025 zvýší veřejný dluh na 17,5 % HDP, na téměř 30 bilionů rublů. Peníze budou získávány především rozmísťováním obligací federálních půjček na tuzemský trh s pevnou nebo pohyblivou sazbou. Roční náklady na obsluhu veřejného dluhu tak vzrostou ze současných 1,3 bilionů na 2 biliony rublů. A kdo získá tyto prostředky? Mechanismus má být stejný: Centrální banka půjčuje státním a komerčním bankám (jen v listopadu jim byla poskytnuta likvidita na nákup obligací federálních půjček za 1,3 bilionů rublů), ty za ně nakoupí dluhopisy, které budou následně vykoupeny rozpočtem. Úroky z kuponů budou tvořit zisk bank a zaručí jim tak pohodlnou existenci. 7 % rozpočtových příjmů do roku 2025 získá bankovní sektor pouze za zprostředkování převodu peněz z centrální banky na ministerstvo financí!!!!

4. Alternativou by bylo přímé úvěrování ministerstva financí a rozpočtových výdajů prostřednictvím federální pokladny za symbolických 0,1 %, což není možné kvůli jamajskému (Brettonwoodskému) statutu centrální banky a předpisům MMF, které takový postup zakazují. Absurdnost této situace spočívá v tom, že většina ze 2 bilionů rublů banky prostřednictvím legálních měnových spekulací vyvedou do zahraničí ve prospěch nepřátelských zemí. Využijí přitom stále větší liberalizaci pravidel pro vyvádění měny uplatňovanou centrální bankou. Takže tyto zdroje budou zcela nebo zčásti použity na pokrytí nákladů na dodávky zbraní ozbrojeným silám Ukrajiny a na podporu kyjevského režimu.

https://t.me/khazinml/4928

Tolik k ekonomickým kouzlům. Je to stejné, jako když si náš stát kupuje vlastní předraženou elektřinu na německé burze! Taková jsou pravidla milí příslušníci tupého davu.

Pokrokem je, že už i někdo jiný kromě Pjakina upozorňuje na "oligarchicko-liberálními finančními skupinami jednajícími prostřednictvím Siluanova-Nabiullinové" !!! Odtud už je jen krok konečně je vykopnout!
Chazinův sloupek z 27. listopadu 2022

Státní duma tento týden ve druhém čtení přijala rozpočet pro rok 2023. Fakticky se v tomto dokumentu již nebudou provádět žádné zásadní změny, takže se z něj již dá odvodit, kdo vyhrál a nakolik. Jen připomínám, že bitva byla vedena po linii „liberálové proti vlastencům“, mezi první patří Siluanov a Nabiullinova (a další jejich koně jako Rešetnikov atd.), mezi druhé patří Mišustin a Bělousov. Mimochodem, formálně je Siluanov podřízen jak Bělousovovi, tak i Mišustinovi, a proto je zřejmé, že otázky, o které se vedl spor, jsou jednoznačně politické a řeší se na úrovni rozložení sil v „elitách“, formální podřízení zde tudíž nehraje roli. Skvělá ilustrace k mé knize Schody do nebe.

Dále připomenu, že se řešily dvě otázky. Tou první je vyvádění peněz z ekonomiky, tzv. „rozpočtové pravidlo“, a tou druhou je otázka stimulace investičního procesu. Ke druhé otázce to vůbec nedošlo – nepodařilo se ani zcela zrušit „rozpočtové pravidlo“, i když se ho povedlo výrazně oslabit. Je třeba podotknout, že ve skutečnosti „liberálům“ na vyřešení problému státních investic vůbec nezáleží, aktivně snižují jejich efektivitu prostřednictvím různých pák, například si můžete přečíst komentáře k výstavbě poliklinik v Novosibirské oblasti (https:/ /t.me/khazinml/4934). Nicméně to „rozpočtové pravidlo“ je pro liberály velmi důležité.

Proč? Faktem totiž je, že 90 % naší populace liberály nenávidí a pohrdá jimi, takže se drží jen díky tomu, že mají pod kontrolou finanční systém a podporu Západu, se kterým se ale vztahy velmi zhoršují. Proto si nemohou dovolit žádné vážné porážky. Jakmile by totiž k takové porážce došlo, značná část úředníků (a nejen úředníků), kteří se tradičně podřizují liberálům jen díky jejich moci, se od nich může odvrátit.

Mimochodem, vlastenci zatím svou sílu neprokázali. Zdálo by se, že takovou silou by se mohlo stát vítězství ve speciální vojenské operaci, ale kolosální zrada v „elitách“ (které se u nás z velké části zformovaly v důsledku privatizace v 90. letech) neumožnila dokončit operace rychle. A nyní pozorujeme silnou hnusnou rusofobní liberální propagandu, která neustále vysílá myšlenku, že „určitě prohrajeme“.

Je nutno podotknout, že kdybychom začali s útoky na energetický systém Ukrajiny tehdy v zimě, na začátku roku, tak by tato operace s největší pravděpodobností již dávno skončila. Jenže jsme čekali na podporu bájného „ruského světa“, který si v naší zemi vymysleli stejní liberálové a oligarchové a bránili ho. Nicméně zpět k hlavnímu tématu.

Příběh s rozpočtem ukázal, že liberálové velmi pevně drží své pozice a veškerá moc vlády v čele s Mišustinem se nedokáže prosadit. Jinými slovy, ukázalo se, že jediný způsob, jak se vypořádat s liberály, je na politické úrovni, neboť v rámci Řízení a administrativních procedur to není možné. A to je vlastně ten hlavní závěr, který lze vyvodit z letošní tvorby rozpočtu.

https://t.me/khazinml/4951

Řekla bych, že to je jinými slovy řečeno, že je nutné provést čistky na tvrdo, jinak s nimi nehnou.
 
Naposledy upravené:

VAL

Člen
Nevím, co je na tom pravdy. Nemyslím, že takto jedná Putin, aby někomu direktivně něco nařizoval. I když si myslím, že by to byl zatraceně dobrý signál na Západ!

Já v tom vidím zase další krůček v procesu zabránění odlivu bohatství z RF na "západ". Už jsem to psal na minulém fóru k rozpadu Ukrajiny - Ať si "západ" přežívá se svými vlastními zdroji. Pokud bude chtít spolupracovat, tak už jedině na základě rovnocenných podmínek, tj. bez vykořisťování.

No a ještě beru v potaz, že v RF byla nedávno ustanovena rada (.... teď si nemohu vzpomenout na přesný název ....) - něco na způsob válečné rady a plánování hospodářství. Navíc, Putin už si "rukavice sundal" a Gliwice II již proběhli.
 
Já v tom vidím zase další krůček v procesu zabránění odlivu bohatství z RF na "západ". Už jsem to psal na minulém fóru k rozpadu Ukrajiny - Ať si "západ" přežívá se svými vlastními zdroji. Pokud bude chtít spolupracovat, tak už jedině na základě rovnocenných podmínek, tj. bez vykořisťování.

No a ještě beru v potaz, že v RF byla nedávno ustanovena rada (.... teď si nemohu vzpomenout na přesný název ....) - něco na způsob válečné rady a plánování hospodářství. Navíc, Putin už si "rukavice sundal" a Gliwice II již proběhli.
Kdyby to bylo tak jednoduché, že by prostě nařídil, tak by asi situace dávno vypadala jinak. Jak však ve skutečnosti vidíte, tak zatím nedokázali pohnout ani s rozpočtem... Přání je otcem myšlenky, ale je nutné sledovat reálné děje.
 

VAL

Člen
Kdyby to bylo tak jednoduché,
No někdy si také říkám, že už, už to bude (je teď jedno jaká událost). Ale pak si zase vzpomenu, že V. V. Putin převážně pracuje evolučně (nenásilně) - tak se dosáhne kýženého efektu s trvalejšími následky. Jenže nedávnou bylo vedení akce na Ukrajině S. V. Surovikinovi a začala "jiná fáze" konfliktu.
Když se ale vrátím k tomu Výnosu - nyní můžeme polemizovat a říkat si své názory, ale čas ukáže, "co z toho bude realizováno a jaké to ve skutečnosti bude mít důsledky". Proto jsem napsal i slovo "krůček" - sám jsem zvědavý, co z toho nakonec bude.

Jo a mnohokráte Vám děkuji za překlady.
 
Top Bottom