Vážený pán premiér III

Autor: jox13 (oracle911blog.wordpress.com | RSS odber)

Vážený pán premiér,


najskôr chcem povedať, že som veľmi rád, že ste prišiel z územia Ukrajiny živý a zdravý. Ako blogger, ani ako občan Slovenskej republiky totiž nemám akúkoľvek dôveru v schopnosti ukrajinských služieb udržať bezpečnosť im zverených chránených osôb.

Budem sa tešiť na “Čo sa nezmestilo na tlačovku”, kde by som vás chcel pán premiér požiadať o vyjadrenie sa pre ľudí ku nasledovným otázkam.

1. Tranzit plynu cez územie Ukrajiny

Ak som pochopil správne jeden z účelov Vašej cesty na Ukrajinu, bolo to dohodnutie podmienok ďalšieho tranzitu plynu pre Slovensko, Rakúsko a Talianko. Majstrovský kúsok diplomacie, ak je pravda, že rúra môže ďalej prenášať tento energonosič, kde tento pôjde cez územie Ukrajiny, ale už cez európskeho partnera EU stream.

Keďže Ukrajina má zakázané obchodovať s ruskými spoločnosťami, problém je čiastočne vyriešený. Twitter čvirikal že len čiastočne, pretože sa hneď nechala počuť EU, že jednoducho zakáže plynový obchod s Ruskom. Verím, že Vás podporia u nás RUZ, Klub 500 aj AZZZ a ďalšie stavovské zamestnávateľské organizácie a v EU Vás podporí Business Europe. Už bolo dosť ničenia európskej ekonomiky.

Môžete prosím bližšie objasniť ľuďom závery rokovaní o tranzite plynu?

2. Volkswagen a pán Schloz

Myslím si, že potom, ako ste vystúpil s riaditeľmi koncernov automobilového priemyslu s urgentnou potrebou zasadania vlády ku téme elektromobility, neušlo našej pozornosti, že to bolo späté s návštevou v Nemecku. Vznikli tam akékoľvek tendencie tlaku na rozhodnutia cez podmienenie zachovania výroby Volkswagenu?

Verím, že tak, ako väčšina riadiacich orgánov chápete, že momentálne energetické možnosti Slovenska vrátane technológií uchovávania energie, neposkytuje možnosti bezpečného a dlhodobého používania týchto technológií v masovom transporte. Tiež faktom zostáva, že výrobná a distribučná energetická sieť na Slovensku nie je pripravená na takéto používanie elektrickej energie.

Môžete prosím vysvetliť dlhodobú stratégiu, ktorú máte v úmysle podporiť?

3. Panelová diskusia v Davose

Pán premiér, ako blogger, ktorý má aj svoju civilnú prácu a novinárčina je len moje hobby chápem, čo znamená práca na všetky štyri strany.

Moja otázka je nasledovná. Môžete prosím voličom ozrejmiť Vašu víziu globalizácie, ktorú ste ochotný podporiť?

K tomu jedno doplnenie. Prosím zvážte mať v kruhu poradcov pána Chmelára. Pretože ak štvordňový pracovný týždeň počas ekonomickej recesie je najlepšia rada, ktorú Vám je schopný pán Chmelár dať, mal by ste ísť skôr do poradcov s praxou v dennej pracovnej interakcii s reálnou ekonomikou. Ja mám prax 25 rokov a po vypočutí panelovej diskusie skrsla horeuvedená otázka na víziu globalizácie no aj na pána Chmelára.

4. Vyostrovanie situácie okolo ministerky Šimkovičovej

Prošim Vás o vyjadrenie ku aktivitám, ktoré ako Vláda Slovenskej republiky podniknete voči vystupňovanému nenávistnému konaniu proti pani ministerke Martine Šimkovičovej.

img_20240128_182115_870.jpg

zdroj:
Zdroj: https://t.me/martinasimkovicova/75


Zašlo to priďaleko, kedy po vybičovaní emócií voči ministerke komediantami a politikmi ulice následne jedinec, ktorý podľa tohto článku je v liečení, sa ako stand up komik vyjadroval o zabití ministerky a o tom, že fľak, ktorý by ostal na chodníku, by bol jej jedine umelecké dielo.


Zdroj: https://t.me/lukasmachala/657


Nenávistné prejavy, ako karikatúra Šútovca s nákresom ministerky s rukávnikom so symbolom tretej ríše, či horeuvedený prejav živočíšnej nenávisti, plnia informačný priestor a je potreba ich začať riešiť, ľudia naozaj potrebujú upokojiť.

Bolo by toho viac pán premiér, no chápem Vaše zaneprázdnenie je obrovské, preto by som Vás rád požiadal o odpovede na tieto otázky.

Plus jedna záverečná. Práve vyšlo video s pánom Zoroslavom Kollárom, ktorý sa prihovára prezidentskému kandidátovi Ivanovi Korčokovi TU. Odznela tam aj informácia podporená fotodokumentáciou, ktorá dáva vysokú pravdepodobnosť toho, že pán Korčok bol spolupracovníkom ŠTB, dokumenty TU.

Čo si o tomto myslíte Vy, pán premiér?


Vďaka vopred a teším sa na formát “Čo sa nezmestilo na tlačovku.”


S úctou,


Jox

28.1 2024

Zdroj článku...
 
Naspäť
Top Bottom