Anatómia perestrojky

Je to dobrý materiál, díky. Jen malá poznámka Všeslovanskej komunistickej strany boľševikov (b), by zřejmě mělo být Všesvazové komunistické strany bolševiků.
Potom mi dost dobře není jasné, co by mělo znamenat zjavne závistlivého programu výstavby, to závistlivého? Asi by se tam hodilo nereálného, neuskutučnitelného.
To jsou drobnosti.

Ono je to jedno s druhým. Lidé si prostě nebyli schopni uvědomit, proti čemu stojí. Že ten vrcholek pyramidy je velmi dobře organizován, a to na nadnárodní úrovni. Hodně v tom podle mne hraje roli "podle sebe soudím tebe", kdy lidé nejsou schopni uvěřit, že by někdo uvědoměle ničil jejich život (a to často doslovně, vzpomeňme, kolik lidí v Rusku zemřelo po roce 1991, a to i hlady), jen aby si udržel svou moc nad fakticky otroky, kteří si svého postavení často nejsou vědomi. Pokud chcete trochu vniknout do atmosféry například třicátých let, popisovaných a shrnutých dost dobře zde: https://kob-forum.eu/2023/08/27/sov...j-v-stalin-od-nikolaje-sergejevice-sapelkina/

tak vám velmi doporučuji přečíst si například Makarenka - Začínáme žít, stojí to za to.

V článku je zmiňována skupina lékařů, která měla vraždit sovětské činitele cestou špatného léčení. Bohužel tento způsob jejich zatčením zřejmě nikam nezmizel (ono se není co divit po tom převratu po Stalinově smrti.) Stačí se podívat na materiály Základy sociologie 3, kde se dočtete Jak vraždili Sergeje Koroljova. Je to hodně drsné, a to byl rok 1966. http://leva-net.webnode.cz/products/zaklady-sociologie-3/
Ďakujem,aj za drobnosti,chyby v preklade v článku opravím.
Veru je to tak ako píšete ľudia buď z vlastnej nevedomosti alebo z ľahostajnosti nechápu aký dobre organizovaný protivník proti ním stojí.Zapredali za cingrlátka to čo pokolenia pred nimi ťažko vybojovali.Jednoducho radi sa stali tými otrokmi za červené svetlá na Pigalle...alebo pizzu a kečup.Nevážili si to.Veď len koľko vojakov Červenej armády po roku 1991 zo dňa na deň ostalo na ulici a muselo živoriť...

Od Makarenka som čítal Pedagogickú poému rád si prečítam aj Začíname žiť,ďakujem za tip.

Stalin po vydaní Ekonomických problémov tiež už asi tušil niečo nekalé,(možno aj skôr)škoda,že sa nezachoval jeho dvojhodinový príhovor na 19.zjazde kde podľa všetkého mal v úmysle predať vedenie mladým kádrom,tam myslím aj bolo odstránené b z VKS...mám dojem že aj na jeho smrti majú podiel lekári takisto ako na Frunzeho,Dzeržinského a aj Vami spomenutý Koroľov.To ako pôsobili tajné služby v ZSSR veľmi dobre opísal N.N.Jakovlev v knižke Válka po válce-podvratné operace CIA proti ZSSR.Vrelo odporúčam.
 
Naposledy upravené:
Bylo odstraněné tím, že se na onom sjezdu VKS(b) přejmenovala na KSSS.
Áno správne,ďakujem za doplnenie.Strana bola premenovaná na KSSZ, Politbyro ÚV Všezväzovej komunistickej strany boľševikov (b) bolo zrušené a namiesto neho bolo vytvorené Predsedníctvo ÚV KSSZ. K vytvoreniu Predsedníctva ÚV KSSZ došlo na pléne ÚV KSSZ 16. októbra 1952, dva dni po oficiálnom ukončení zjazdu.Stalin s tým premenovaním veľmi nesúhlasil na tom zjazde myslím aj kritizoval Mikojana a Molotova.
 
71. výročie projektu medzinárodného "antidolárového" bloku: význam je časovo neobmedzený

Pred vyše 71 rokmi, 3. - 12. apríla 1952, sa z iniciatívy ZSSR konalo v Sieni stĺpov v Dome odborov medzinárodné hospodárske stretnutie, na ktorom sa 49 zúčastnených krajín dohodlo na vytvorení širokého hospodárskeho bloku. Po Stalinovej smrti sovietske vedenie na tento strategický projekt akosi zabudlo. Šanca vybudovať svetový hospodársky systém založený na rovnosti a prípadne zastaviť studenú vojnu hneď na jej začiatku bola stratená. Ako však svedčia nedávne udalosti a najmä hospodárska vojna, ktorú kolektívny Západ vyhlásil Rusku, takéto plány sú dnes viac než aktuálne.
Celý článok v prílohe:
 

Prílohy

 • 71.výročie projektu medzinárodného antidolárového bloku význam je časovo neobmedzený.pdf
  830.5 KB · Zobrazenia: 3
XX. zjazd čínskych komunistov - ako " protipól" XX. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho zväzu...
"V Moskve sa rozhodli prekrútiť všetko, čo súvisí so Stalinom, bez toho, aby zvážili dôsledky takéhoto kroku pre stranu, štát, spoločnosť a medzinárodné komunistické hnutie. Takúto politiku nemôžeme podporiť." Vyhlásil to Liu Shaoqi, tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Číny, vedúci jej delegácie na 20. zjazde KSSZ, na stretnutí v Pekingu o výsledkoch sovietskeho zjazdu.Podobný názor mal aj Deng Xiaoping, vtedajší vedúci medzinárodného oddelenia Ústredného výboru KS Číny: "Chruščovova správa proti Stalinovi je chaotická a nelogická. Patril medzi tých, ktorých nazývali Stalinovými 'žiakmi' a 'spolupracovníkmi', ale teraz všetko a čokoľvek pripisuje len Stalinovi. To bude mať negatívny vplyv na KSSZ a ZSSR. Stalin aj po svojej smrti - medzinárodná osobnosť, zaobchádzať s ním takýmto spôsobom - nehorázne!".A v roku 1962 Mao Ce-tung veľmi jasne zhrnul názory svojich kolegov, keď sa na Chruščova obrátil s nasledujúcou predpoveďou: "Začal si so Stalinom a to, čo si začal, dokončíš zničením ZSSR a KSSZ." A tak sa aj stalo...
Celý článok v prílohe:
 

Prílohy

 • XX.zjazd čínskych komunistov ako protipól XX zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho zväzu.pdf
  820 KB · Zobrazenia: 10
Poľsko - 1981: skúška odolnosti socialistického tábora
Pred niečo vyše 41 rokmi, v decembri 1981, na pozadí hospodárskych otrasov a ideologickej expanzie
zo strany Západu a Vatikánu viedla akútna vnútropolitická kríza v Poľskej ľudovej republike k
zavedeniu stanného práva v tejto krajine. V historickej literatúre je rozšírený názor, že rozhodujúci
krok predsedu vlády a ministra obrany Wojciecha Jaruzelského bol spôsobený snahou zabrániť vstupu
sovietskych vojsk do Poľska s nepredvídateľnými dôsledkami. V skutočnosti však bola situácia oveľa
zložitejšia: najmä maršal Viktor Kulikov, hlavný veliteľ vojsk Organizácie Varšavskej zmluvy, ktorý 7.
decembra pricestoval do Varšavy na pokyn Brežneva, tlmočil poľským predstaviteľom "želanie"
Moskvy, že "situáciu v krajine možno stabilizovať len zavedením vojnového stavu".
Celý článok v prílohe:
 

Prílohy

 • Poľsko 1981 skúška odolnosti socialistického tábora.pdf
  133.5 KB · Zobrazenia: 7
Naposledy upravené:
Pod bombami demokracie
30 rokov od streľby na Dom sovietov v Rusku. Zo zápiskov očitého svedka

Večer 21. septembra 1993 sa pre obrancov barikád pri Dome sovietov na Krasnoprešenskom nábreží
skončil tým, že sa nedočkali príchodu prezidentských špeciálnych jednotiek, ktoré vtrhli do budovy,
kde zasadal Najvyšší soviet, ktorý práve odvolal prezidenta Jeľcina z funkcie pre hrubé porušenie
Ústavy Ruskej federácie. Štátny prevrat s cieľom zvrhnúť Sovietsky zväz, ktorý vyhlásil "cár v Kremli",
zostal akoby nedokončený, ale rezolútne postoje oboch strán konfliktu spôsobili, že akákoľvek nádej
na mierové riešenie konfliktu bola mizivá. V tejto konfrontácii boli akoby tri strany.
Celý článok v prílohe:
 

Prílohy

 • Pod bombami demokracie.pdf
  164.1 KB · Zobrazenia: 8
1963: pád Chruščovovej vlády - začiatok systémovej krízy
V našich predchádzajúcich publikáciách sme sa opakovane venovali rôznym aspektom neúspešnej Chruščovovej hospodárskej, vrátane agrárnej politiky, ktorej smutný výsledok sa zhrnul v roku 1963, poslednom roku pred prepustením "drahého Nikitu Sergejeviča" zo všetkých funkcií, keď sa na Západe nakúpil rekordný objem obilia a začal rásť dovoz mäsových surovín - najmä z krajín kapitalistického sveta.
Celý článok v prílohe:
 

Prílohy

 • 1963 pád Chruščovovej vlády začiatok systémovej krízy.pdf
  943.7 KB · Zobrazenia: 8
Gorbačov a Jeľcin riešili ten istý problém, len z rôznych strán a rôznymi
prostriedkami..."

Uplynulo už vyše tridsať rokov od chvíle, keď do Moskvy na príkaz "Štátneho výboru pre výnimočný
stav" vstúpila vojenská technika v snahe zachrániť sovietsku veľmoc, ktorá sa rútila ku kolapsu. Stále
sa vynárajú otázky - kto a akú úlohu zohral pri zničení ZSSR, kto bol bábkohercom a kto "hrobárom"
veľkej krajiny? Prečo politici, ktorí boli súčasťou GKČP a 19. augusta 1991 sa poctivo snažili splniť si
svoju povinnosť, nedokázali zachrániť svoju vlasť, kto ich zradil a zabránil im v tom?
Na tieto otázky súhlasil odpovedať Alexander Timofejevič Uvarov, asistent vedúceho oddelenia KGB
ZSSR v Moskve a Moskovskej oblasti V. M. Prilukova, plukovník KGB ZSSR, známy svojím zásadovým
postojom a dôslednosťou. Po prepustení z KGB sa aktívne zapojil do opozičných aktivít, najmä počas
prezidentských volieb v roku 1996. Bol zástupcom vedúceho frakcie KPRF v Štátnej dume. Z poverenia
G. A. Zjuganova a N. I. Ryžkova viedol štáb pre vytvorenie a legalizáciu Ľudového vlasteneckého zväzu
Ruska.
 

Prílohy

 • Gorbačov a Jeľcin riešili ten istý problém.pdf
  254.8 KB · Zobrazenia: 8
Anatómia "perestrojky": Alexander Jakovlev, udalosti v Tbilisi, "uzbecký prípad"...

V decembri tohto roku (2020) si pripomíname 29. výročie zmiznutia Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) z geografických máp. Pri spomienkach na tieto dramatické a tragické časy si dodnes nevieme prestať klásť otázku: Kto bol tieňovým bábkohercom Gorbačova, generálneho tajomníka ÚV KSSZ a prvého a posledného prezidenta ZSSR? Bol to kozák alebo len neschopný arogantný "narcis"? Kto aktivoval neviditeľné páky činnosti "medziregionálnej skupiny" Najvyššieho sovietu ZSSR? Na základe čieho nariadenia boli Sovietska armáda a KGB ZSSR špinené na stránkach rôznych masmédií? Kto prispel ku kolapsu našej ekonomiky? O pozadí a hybných silách takzvanej "perestrojky", ktorá viedla k rozpadu ZSSR v roku 1991 a ktorej dôsledky pociťujeme dodnes, bolo napísaných mnoho prác, ale biele miesta zostávajú.
Keď sa tu už spomínajú "biele miesta" tak teraz sa vrátime k udalostiam, ktoré sa odohrávali o viac ako tisíc rokov skôr!

Sarkel bol významným chazarským mestom, ale v prvom rade bola asi najsilnejšou pevnosťou Chazárie, ktorá chránila severné hranice kaganátu. Stála na ľavom brehu rieky Don, na území dnešného Ruska (Rostovská oblasť). Názov mesta a pevnosti znamenal „Biely dom“.

V roku 965 táto pevnosť padla, zaslúžil sa o to Svjatoslav I., veľkoknieža Kyjevskej Rusi. Pád Sarkelu znamenalo prvé dejstvo pádu samotnej Chazarskej ríše: Rusi ďalej postúpili, dobili nielen Itil (často nazývaný v zdrojoch aj ako Atil), t.j. hlavné mesto ríše, ale aj ďalšie rozsiahle územia vrátane kľúčových miest smerom k Azovskému- ako aj Kaspickému moru. Rusi síce vtedy ešte neudržali všetky tieto územia trvalo pod svojou kontrolou, ale samotná Chazária sa už neobnovila, na jej bývalom území sa objavili iné kmene a národy, ako vládcovia tohto územia.

Sarkel bol Svjatoslavom premenovaný na Bielu Vežu (Belaja Veža) a objavili sa tam noví osídlenci: Slovania. Dá sa teda povedať, že pádom Sarkelu/Bielej Veže sa začal pád celej Chazárie.

... no a koncom r. 1991 padol ZSSR na základe Bielovežskej dohody – síce geograficky ide o inú Bielu Vežu, ale symbolicky je to veľavravné.
 
Zname to nazvy z Pana prstenov - Itil, Biela veza - Gondor.
Nie, tvoja poznámka potrebuje spresnenie: Biela veža v Páne prsteňov sa volala Minas Tirith. Odtiaľ vládol panovník Gondoru po páde Osgiliathu.

Minas Ithil sa volala druhá (pôvodne) gondorská veža, ktorú ovládla zlá strana pod vedením Saurona a premenovali ho na Minas Morgul.

To mi pri písaní neuniklo, ale som to nespomenul, viac ma zaujímajú fakty.
Ale treba ešte raz zdôrazniť aj názov "Biely dom", t.j. pôvodné pomenovanie Sarkelu. To je tiež zaujímavá zhoda.
 
Naspäť
Top Bottom