Informační videa

Setkání Klubu Ulice Pravdy 2. listopadu 2023

Karine Gevorgyanová, Dmitrij Rode. Naše budoucnost závisí na každém z nás!

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=zqFh3drYX-A

• Morálka musí být okouzlující. Společnost je třeba vést, ale když vedete, musíte také vychovávat.
• Pokud máme vy i já alespoň 10 % alfa jedinců – silné osobnosti, charismatické a okouzlující, se smyslem pro styl – a vykazující určitý model chování a postoje k životu, bude to stačit.
• Potřebujeme umělecky nadané lidi, kteří budou ukazovat a vnucovat společnosti určitou módu. A v rámci této módy se mravní, náboženské a mravní chování ukáže jako zcela přirozené.
• Při změně vlády po volbách by se náš prezident již neměl spoléhat na ty, kteří byli 30 let elitou. Hlavní opozicí proti hlavě státu je vždy jeho nejužší okruh. Proto se s tak ostrými obraty dějin bude moci prezident spolehnout na kontraelitu.
• Anti-elita je nepřítel. A kontraelita jsou vlastenci, rozumní, přiměření, kteří chápou, že předchozí systém řízení, určité rutiny je třeba změnit. A jsou připraveni to udělat, včetně vzdát se části své svobody a dokonce i blahobytu.
• Národní elita se opírá o vlastní stát a jen tak může mít ve světě postavení. A kompradorská elita už není elitou. Je to jen agentura.
• Moc nemůže existovat bez posvátné podpory. Je to ale také složitý ekonomický mechanismus. Jde o přechod na novou technologickou strukturu.
• Člověk s tzv. „univerzálními lidskými hodnotami“ nemá hodnoty svých lidí. To je čistě liberální koncept.
• Transhumanismus nám diktuje, že nejsme ani lidé, ale post-lidé. Kdo je postčlověk? To je "homo economicus". Toto je funkce. Toto není osobnost ve své čisté podobě. Univerzální lidské hodnoty jsou neustálým osvobozením člověka od jakékoli identity. Od příslušnosti k té či oné zemi, etnické skupině, náboženství, pohlaví. To je deobjektivizace.
• Elita se musí od dětství vzdělávat v uzavřeném vzdělávacím zařízení kadetského typu. S pomocí historie a literatury, na které je vychováván ruský člověk, ruský vlastenec.
• Naše ministerstvo kultury tvoří finančníci a právníci. Nenesou odpovědnost za samotnou funkci výchovy občana a vlastence.
• Před 14 lety byla vydána vyhláška, podle které musí být vedoucí městské školky ekonom, nikoli osoba s vyšším pedagogickým vzděláním, jak tomu bylo za sovětské éry.
• Všechny regiony naší země jsou pod sítí vzdušných sabotáží. Je jasné, že nejvíce ze všech našich nepřátel, konkurentů, pracují v prostředí migrantů.
• Okresní policisté jsou všímaví a je nutné pro ně organizovat odpovídající školení, aby pochopili, kdo na jejich území žije. Tyto informace přinesou z terénu. Dále musíte zorganizovat práci.
• Nikdo v Rusku není zapojen do Společenství nezávislých států. Zahraniční rozvědka nepůsobí na území bývalých sovětských republik a kontrarozvědka ze své podstaty nepůsobí mimo zemi. To je takový šedý prostor, ze kterého k nám přicházejí velmi velká nebezpečí.
• A pro Američany je prostor SNS prioritou politického úsilí.
• Naše budoucnost závisí na každém z vás. Pokud budete sedět a očekávat, že vše uděláme za vás, tak se nic nestane.
• Pokud to uděláte, bude to hotovo. Kdyby byla vůle. A ty a já máme tuto vůli.
Kolem nás jsou naši stejně smýšlející lidé, přátelé – a naše prostředí roste.
 
Alternatívne politické hnutie v ČR je bohužiaľ, rozbité, rozhádané a bezzubé, pravdepodobne zásahmi z vyšších kruhov, čo sa darí. Nie som insider, mám ale informáciu od jedného člena a vlastnú skusenosť z jedného stretnutia. Reálne sa z neho ale ozývajú hlasy, ktoré sú asi dobre informované, vedia čo nás v blízkej dobe čaká a asi aký bude štart niektorých procesov. V tomto videu sú okrem roznych potrebných a menej potrebných informácii i nietoré zaujímavé návrhy, Hoci, títo aktéri pre mňa nie sú doveryhodní, stojí za zhliadnutie https://lipovylist.cz/wordpress/vid...ler-a-l-ruzicka-i-v-mp3-k-poslechu-i-stazeni/
 
Naposledy upravené:
Rektorská hodina od 1. listopadu 2023
Dmitrij Rode. Podnikání v nové digitální, politické a ekonomické realitě

• Řeknu vám, co se bude dít, ale mnozí si to všechno stejně těžko představí. Proto stále doporučuji, abyste se učili
• Peníze jsou nejstřeženějším tajemstvím státu.
• Svět se rozpůlil. Již neexistuje žádná multipolarita. Svět je jasně rozdělen na dvě zóny.
A Británie není na straně Spojených států.
• USA a EU budou založeny na brettonwoodském systému, systému Fedu a dolaru.
Čína, Indie, Rusko a Velká Británie přejdou na nový finanční systém založený na digitální měně.
• Spojené království plánuje arbitráž tohoto systému a již vstoupilo do konfrontace s Fedem.
• USA se vydaly směrem ke zpomalení rozvoje. Velká Británie, Indie, Čína a Rusko jsou pro pokrok.
• Již nyní žijeme v digitálním světě. Jsme již digitalizováni. Toto je nová realita.
• Nový finanční systém v tomto novém světě bude transparentní. A neposkytne příležitosti pro finanční spekulace a provize.
• Předpokládalo se, že infrastrukturní projekty budou financovány prostřednictvím digitálního rublu v podmínkách dvouokruhové ekonomiky.
• Systém digitálních rublů je v současné době testován jako cílená sociální podpora nebo sociální nástroj.
• Abyste mohli řídit ruskou ekonomiku, potřebujete plán. A k zavedení dvouokruhového systému potřebujeme plán výstavby železnic, letišť, bydlení, sociálních zařízení, škol, školek, nemocnic na 50-100 let dopředu. Nejprve je ale potřeba vytvořit institut, který to vše spočítá.
• Nový způsob řízení lidí, kde vaše konkurenční výhoda bude záviset na kvalitě vzdělání a kvalifikaci vašich zaměstnanců. Nebudete vlastně řídit, ale budete moderátorem, který musí všechny dovést k co nejsprávnějšímu rozhodnutí. K tomu je potřeba umět lidem naslouchat a komunikovat s nimi.
• V nové ekonomice bude nutné vybudovat nikoli finanční, ale zcela jiný kapitál – lidský, materiální. Finanční kapitál již nebude kapitálem, stane se pouhým nástrojem.
• V blízké budoucnosti uvidíme smrt automobilového průmyslu. Velký, těžký, železný stroj musí ustoupit lehkému, mobilnímu vozidlu vyrobenému z kompozitních materiálů. Jde o objektivní proces, ke kterému vše směřuje.
• Domácí ceny se začnou lámat se světovými. A volný dovoz a vývoz, zejména vývoz strategických surovin, bude uzavřen.
• Musíme se dívat na trendy v rámci a plánovat svůj rozvoj na základě domácího trhu a nevázat se na ten globální. Důvodem jsou probíhající mezinárodní procesy.
• Spotřeba se změní. Naše zásoby potravin jsou nyní obrovské. A to se změní, přejdeme na konzumaci domácích potravin.
• V tomto novém digitálním věku musíte být co nejupřímnější a chápat, že jste viděni a sledováni. To není ani špatné, ani dobré. Je to rozdílné.
• Systém digitálních rublů je testován pro řešení problémů cílené sociální podpory nebo sociálního nástroje.
Pro zavedení dvouokruhového systému je zapotřebí plán výstavby infrastruktury na 50–100 let dopředu. Nejprve je ale potřeba vytvořit institut, který to vše spočítá.
• Nový způsob řízení lidí, kde vaše konkurenční výhoda bude záviset na kvalitě vzdělání a kvalifikaci zaměstnanců.
• V nové ekonomice bude nutné navyšovat nikoli finanční, ale lidský a materiální kapitál.
• Domácí ceny se začnou lámat se světovými.
• Rozvoj musíme plánovat na základě domácího trhu.
• Právě duševní vlastnictví je třeba rozvíjet a jeho tvůrcům zajistit dobré životní podmínky.
• Naší jedinečnou výhodou je ruský jazyk, je syntetický. Proto mají ruští lidé schopnost syntetizovat a tvořit. Rus je kreativní člověk.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=-Zj6yIY1Vzg
 
Nový finanční systém v tomto novém světě bude transparentní
Ano to lze snadno realizovat, jednu dobu se zviditelňovali nástroje na jednoduchém principu na hlasování, kde by hlas nešel zneužít a každý by si ho mohl nezávisle kontrolovat, to stejné jde udělat s transakcemi.
V tomto novém digitálním věku musíte být co nejupřímnější a chápat, že jste viděni a sledováni. To není ani špatné, ani dobré. Je to rozdílné.
Ano souhlas, když se nástroje je udělají tak, že všichni vidí na všechno (např. linux - občinné řízení správy technologie). A nebo vše mají kdy dispozici pouze autoři (windows - mafie), pak je to digitální koncentrák.

S čistým svědomím bez neřestí nebude vznikat potřeba tajně porušovat pravidla, když bude všeho dost a vztahy mezi lidmi přátelské. Pro každého je tu místo a vhodný úkol šitý na míru a může s ním vyjít ve spravedlivějším světě na světlo (teď ne, jednejte obezřetně, Bůh poradí s čím vyjít na světlo a s čím zatím nemravný dav nedráždit).

Tohle ovšem vyžaduje eticky stejnorodou dostatečně mravnou celou společnost, ne že nemravnost bude normou jak je to teď na západě a i vlastně všude jinde.

Bude potřeba citlivě rozhodnout co je potřeba evidovat a co již ne. Naše potřeby je dobré evidovat, aby se vyrobilo zboží a připravili další prostředky k jejich naplnění. Nicméně nemusí se vše vědět do detailu, mnohdy stačí celkové množství - lidé si to již bez-strukturně vhodně přerozdělí.
 
Naposledy upravené:

V. V. Pjakin - ČS otázky 3 / Buzek​

V.V. PJAKIN ODPOVÍDAL OPĚT NA OTÁZKY ČESKÝM A SLOVENSKÝM DIVÁKŮM - titulky
OBSAH
00:24 volby na Slovensku
25:00 PePa a dohoda s Lichtenštejny
Před třemi lety jste se vyjadřoval k lichtenštejnské žalobě na ČR u Evropského soudu týkající se majetku zkonfiskovaného na základě Benešových dekretů. Odpověděl jste v tom smyslu, že tato věc souvisí mj. s projektem budování subjektu Intermária, resp. s obnovováním R-U a zmínil jste souvislost se zbouráním Koněvova památníku.
Od té doby se u nás do čela státu dostala silně proamerická vláda i p-rezident. Ten se chce nyní dohodnout s rodem Lichtenštejnů na mimosoudním vyrovnání. V podstatě jde o prolomení Benešových dekretů.
Jaké důsledky pro ČR a zejména její občany, příp. pro celý středoevropský prostor bude mít, jestliže k dohodě dojde? Je tato inciciativa stále zaštiťována GP nebo se jedná o pokus US st. elit získat či udržet Prahu pod svým vlivem . . .

39:06 Imigrace do Čech


dabing

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=4BmA2t39Lzg
 
Naposledy upravené:

V. V. Pjakin - ČS otázky 3 / Buzek​

V.V. PJAKIN ODPOVÍDAL OPĚT NA OTÁZKY ČESKÝM A SLOVENSKÝM DIVÁKŮM - titulky
OBSAH
00:24 volby na Slovensku
25:00 PePa a dohoda s Lichtenštejny
Před třemi lety jste se vyjadřoval k lichtenštejnské žalobě na ČR u Evropského soudu týkající se majetku zkonfiskovaného na základě Benešových dekretů. Odpověděl jste v tom smyslu, že tato věc souvisí mj. s projektem budování subjektu Intermária, resp. s obnovováním R-U a zmínil jste souvislost se zbouráním Koněvova památníku.
Od té doby se u nás do čela státu dostala silně proamerická vláda i p-rezident. Ten se chce nyní dohodnout s rodem Lichtenštejnů na mimosoudním vyrovnání. V podstatě jde o prolomení Benešových dekretů.
Jaké důsledky pro ČR a zejména její občany, příp. pro celý středoevropský prostor bude mít, jestliže k dohodě dojde? Je tato inciciativa stále zaštiťována GP nebo se jedná o pokus US st. elit získat či udržet Prahu pod svým vlivem . . .

39:06 Imigrace do Čech


dabing

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=4BmA2t39Lzg

Zaujímavé.. no nejako zasa raz okrem iného pozabudol aj na to, že i štát s podstatne menšou populáciou ako 10 mil., v ktorom však sú medzi jeho obyvateľmi dostatočne rozšírené (resp. osvojené) technológie riadenia, môže vykonávať gramotnú samo-s-právnu, ba dokonca aj globálnu politiku, môže byť subjektom a nie objektom riadenia. I s minimálnymi surovinovými a energetickými zdrojmi. A keď aspoň nejaké trochu má - o to lepšie..
 
Naposledy upravené:
Bývalý agent CIA povedal, kto môže zabiť Zelenského❗
CIA môže Zelenského zlikvidovať sama,
ale s najväčšou pravdepodobnosťou presunie vraždu na predstaviteľov
alebo generálov nepriateľských voči prezidentovi.
Povedal to bývalý spravodajský dôstojník CIA Phil Giraldi v rozhovore pre YouTube-kanál „Judging Freedom“.
Moderátor kanála položil bývalému spravodajskému dôstojníkovi otázku o možnosti zabitia Zelenského agentmi CIA.
„Môžu (CIA zabiť Zelenského). Ale je skôr sa pokúsia prinútiť niektorého z miestnych predstaviteľov alebo generálov, aby prišli na to, ako to zorganizovať (vraždu Zelenského),“ odpovedal Giraldi.
Podľa Giraldiho sa informátori CIA, vojenskej rozviedky a ministerstva zahraničných vecí
zhodujú, že porážka Kyjeva je neodvratná.

Názory sa rozchádzali len pri otázke, ako dlho ešte Zelensky vydrží. Analytik tiež priznal, že spravodajská komunita si je dobre vedomá veľkých súm peňazí, ktoré „si ponechal“ ukrajinský prezident.
Okrem toho komentoval vyhlásenia Vladimira Zelenského o komplexnej podpore Kyjeva na Západe.
„Premýšľal som, čo pije (Zelenskij).
Nevidel som veľa príspevkov týkajúcich sa ponúk pomoci.
Myslím, že fantazíruje. Spadol tak nízko, ako len mohol,“ dodal Giraldi.
V poslednom čase západné médiá čoraz častejšie píšu, že Spojené štáty a EÚ začali byť z ukrajinského konfliktu unavené a podpora kyjevského režimu slabne.
Americkí a európski predstavitelia už podľa NBC s Kyjevom diskutujú o možných dôsledkoch mierových rozhovorov s Ruskom, vrátane všeobecných náčrtov toho, čoho sa môže Ukrajina vzdať, aby dosiahla dohodu.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=XDCKNDAYRxU
 
Je úplne jasné, že nemôže ozvučiť všetky procesy spojené s a našimi republikami, ale pokiaĺ hovorí o Slovensku, resp. o Česko-Slovensku, tak mi tie jeho vyjadrenia pripadajú ako tanec v košíku vajíčok. Zaujalo ma , keď tvrdil ,že Maďarsko je historicky zformovaný štát. Mne to tak nepripadá.
Áno, Pjakin robí aj kopec dobrej a zaujímavej roboty,
ale v týchto veciach väčšinou úplne trepe a je mimo.
Vidno proste, že tu mu chýbajú základné znalosti
o našej kulturologicko-politickej oblasti.
Nik nie je dokonalý.

Zase sa raz potvrdzuje, že si musíme veci riešiť sami
a nie stále dokola drzo po stáročia čakať na Rusov,
že tie prúsery tu za nás poriešia.
Ako celá bývalá tzv. "Európa"..

Horšie by bolo snáď už len tupé vylievanie vaničky aj s deckom
na slniečkársky spôsob.
 
Maďarsko je historicky zformovaný štát. Mne to tak nepripadá.
Už sme to pár krát podrobne rozoberali.
Veľká Marava/Uhorsko bol historicky sa zloživší štát, a preto je na mieste otázka jeho nástupníctva.
Pjakin stále pracuje, čo sa týka obdobia po rozpade Uhorska, v mantineloch Československa a Maďarska, resp. Vengrie. Dnešná ruština pojmovo nerozlišuje medzi Uhorskom a Maďarskom, v dnešnej ruštine je len jedno slovo - Vengria.

Takže po prvé - slovné označenie Vengria = Maďarsko = Uhorsko. Horné Uhorsko po rozpade Uhorska prijalo oficiálne označenie Slovensko.

Po druhé - Maďarsko (Vengria) zostalo po rozpade Uhorska ako samostatný štát, kým Slovensko nevzniklo ako samostatný štát, ale sa stalo aj so Zakarpatskou Ukrajinou (správnejšie Podkarpatskou Rusou ( V rámci reformy verejnej správy bolo v roku 1927 doterajšie župné zriadenie nahradené krajinskú správou s okresmi ako nižšími administratívnymi jednotkami. ČSR bola rozdelená na 4 krajiny – Čechy, Moravskosliezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. https://sk.wikipedia.org/wiki/Podkarpatská_Rus )) súčasťou Československa, a preto z tohto dôvodu o nástupnictve Slovenska ohľadom Uhorska hovoriť nemožno.

Po tretie - dnešné Maďarsko (Vengria) má takmer 10 mil obyvateľov, kým Slovensko len 5,5 mil, a vzhľadom na zdrojovú stabilitu - udržateľnosť štátu z hľadiska demografie je takou minimálnou hranicou 10 mil obyvateľov, tak aj toto je pre Pjakina dôvod, prečo je preňho Maďarsko nástupníckym štátom Uhorska, a teda historicky sformovaným štátom (správne by malo byť dejinne sa vyskladavším štátom, pretože sformovaný kým? - tento tvar predpokladá tvorcu- subjekt zvonku).

Avšak, je tu jedno ale, a tomu aj zodpovedá Pjakinom zaužívaný termín “historicky sformovaný štát”. Tým ale je Uhorsko do Moháčskej katastrofy a Uhorsko po vyhnaní Turkov. Totižto Uhorsko po vyhnaní Turkov sa už nikdy neobnovilo do predmoháčskej podoby, pretože tá jedna tretina, ktorá po bitke pri Moháči pripadla Turkom, sa už nikdy nevrátila do Uhorska, ale to pôvodné Uhorsko si podmanila umelo vytvoreným novodobým maďarským národom (umelým konštruktom Viedne pod heslom “v Uhorsku je Maďar pánom”). Takže z tohto dôvodu Maďarsko je nástupníckym štátom Maďarmi po vyhnaní Turkov si skrze maďarizáciu podmaneného Uhorska (maďarizácia sa týkala nielen Slovenska ale celého Uhorska vrátane Panónie a Sedmohradska), a aj z toho dôvodu Slovensko (po štvrté) nemôže byť nástupníckym štátom pomoháčskeho Uhorska.

Takže Maďarsko je skutočne historicky sformovaným štátom - nástupníckym štátom historicky Viedňou sformovaného (presnejšie transformovaného) Uhorska (v takomto kontexte má Pjakin pravdu), no v žiadnom prípade Maďarsko nie je dejinne sa vyskladavším štátom - nástupníckym štátom dejinne sa vyskladavšej Veľkej Maravy/arpádovského Uhorska. To by sa Maďarsko muselo prihlásiť k ideám Veľkej Maravy/arpádovského Uhorska, k Svätoplukovej ústave, ktorej idey dôsledne hlásal a presadzoval aj prvý korunovaný uhorský kráľ Štefan I.

apropo - tzv. stavovské protihabsburgské povstania neboli len protihabsburgské (ako to vykladá hisTória), ale predovšetkým prouhorské v zmysle obnovy Uhorska do podoby pred Moháčskou porážkou. Zvláštnu pozornosť si v tomto zasluhuje posledné povstanie (1703-1711) Františka II. Rákocziho, ktoré vypuklo až po vyhnaní Turkov z Uhorska. Napriek tomu Zdroje a regrúti povstania boli zo Sedmohradska a Slovenska, nie z Panónie. A vtedajšie Sedmohradsko a Slovensko v žiadnom prípade neboli maďarské, pretože slovenské územie siahalo až na hranice Tisy a Dunaja (Tercia pars regni ešte z čias arpádovského Uhorska), plus Bihársko ( slovenské názvy Miškolca - Miškovec, Oradey - Veľký Varadín a ďalšie, len potvrdzujú, že sa tu nerozprávalo maďarsky ale slovenskými nárečiami). A čsl. jednotkám nebolo dovolené v československo-maďarskej vojne pokračovať v útoku na terajších maďarských územiach a museli odovzdať už oslobodený Miškovec Maďarom preto, aby v prípade osamostatnenia Slovenska niekedy v budúcnosti malo 10 mil demografickú zdrojovú stabilitu nie Slovensko ako možný nástupnický štát dejinne sa vyskladavšej Veľkej Maravy/arpädovského Uhorska, ale Maďarsko ako nástupnícky štát Viedňou historicky sformovaného pomoháčskeho Uhorska.
Takže takto treba nazerať na Pjakinov pohľad ohľadom Maďarska ako historicky sformovaného štátu.
 
Naposledy upravené:
Už sme to pár krát podrobne rozoberali.
Veľká Marava/Uhorsko bol historicky sa zloživší štát, a preto je na mieste otázka jeho nástupníctva.
Pjakin stále pracuje, čo sa týka obdobia po rozpade Uhorska, v mantineloch Československa a Maďarska, resp. Vengrie. Dnešná ruština pojmovo nerozlišuje medzi Uhorskom a Maďarskom, v dnešnej ruštine je len jedno slovo - Vengria.

Takže po prvé - slovné označenie Vengria = Maďarsko = Uhorsko. Horné Uhorsko po rozpade Uhorska prijalo oficiálne označenie Slovensko.

Po druhé - Maďarsko (Vengria) zostalo po rozpade Uhorska ako samostatný štát, kým Slovensko nevzniklo ako samostatný štát, ale sa stalo aj so Zakarpatskou Ukrajinou (správnejšie Podkarpatskou Rusou ( V rámci reformy verejnej správy bolo v roku 1927 doterajšie župné zriadenie nahradené krajinskú správou s okresmi ako nižšími administratívnymi jednotkami. ČSR bola rozdelená na 4 krajiny – Čechy, Moravskosliezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. https://sk.wikipedia.org/wiki/Podkarpatská_Rus )) súčasťou Československa, a preto z tohto dôvodu o nástupnictve Slovenska ohľadom Uhorska hovoriť nemožno.

Po tretie - dnešné Maďarsko (Vengria) má takmer 10 mil obyvateľov, kým Slovensko len 5,5 mil, a vzhľadom na zdrojovú stabilitu - udržateľnosť štátu z hľadiska demografie je takou minimálnou hranicou 10 mil obyvateľov, tak aj toto je pre Pjakina dôvod, prečo je preňho Maďarsko nástupníckym štátom Uhorska, a teda historicky sformovaným štátom (správne by malo byť dejinne sa vyskladavším štátom, pretože sformovaný kým? - tento tvar predpokladá tvorcu- subjekt zvonku).

Avšak, je tu jedno ale, a tomu aj zodpovedá Pjakinom zaužívaný termín “historicky sformovaný štát”. Tým ale je Uhorsko do Moháčskej katastrofy a Uhorsko po vyhnaní Turkov. Totižto Uhorsko po vyhnaní Turkov sa už nikdy neobnovilo do predmoháčskej podoby, pretože tá jedna tretina, ktorá po bitke pri Moháči pripadla Turkom, sa už nikdy nevrátila do Uhorska, ale to pôvodné Uhorsko si podmanila umelo vytvoreným novodobým maďarským národom (umelým konštruktom Viedne pod heslom “v Uhorsku je Maďar pánom”). Takže z tohto dôvodu Maďarsko je nástupníckym štátom Maďarmi po vyhnaní Turkov si skrze maďarizáciu podmaneného Uhorska (maďarizácia sa týkala nielen Slovenska ale celého Uhorska vrátane Panónie a Sedmohradska), a aj z toho dôvodu Slovensko (po štvrté) nemôže byť nástupníckym štátom pomoháčskeho Uhorska.

Takže Maďarsko je skutočne historicky sformovaným štátom - nástupníckym štátom historicky Viedňou sformovaného (presnejšie transformovaného) Uhorska (v takomto kontexte má Pjakin pravdu), no v žiadnom prípade Maďarsko nie je dejinne sa vyskladavším štátom - nástupníckym štátom dejinne sa vyskladavšej Veľkej Maravy/arpádovského Uhorska. To by sa Maďarsko muselo prihlásiť k ideám Veľkej Maravy/arpádovského Uhorska, k Svätoplukovej ústave, ktorej idey dôsledne hlásal a presadzoval aj prvý korunovaný uhorský kráľ Štefan I.

apropo - tzv. stavovské protihabsburgské povstania neboli len protihabsburgské (ako to vykladá hisTória), ale predovšetkým prouhorské v zmysle obnovy Uhorska do podoby pred Moháčskou porážkou. Zvláštnu pozornosť si v tomto zasluhuje posledné povstanie (1703-1711) Františka II. Rákocziho, ktoré vypuklo až po vyhnaní Turkov z Uhorska. Napriek tomu Zdroje a regrúti povstania boli zo Sedmohradska a Slovenska, nie z Panónie. A vtedajšie Sedmohradsko a Slovensko v žiadnom prípade neboli maďarské, pretože slovenské územie siahalo až na hranice Tisy a Dunaja (Tercia pars regni ešte z čias arpádovského Uhorska), plus Bihársko ( slovenské názvy Miškolca - Miškovec, Oradey - Veľký Varadín a ďalšie, len potvrdzujú, že sa tu nerozprávalo maďarsky ale slovenskými nárečiami). A čsl. jednotkám nebolo dovolené v československo-maďarskej vojne pokračovať v útoku na terajších maďarských územiach a museli odovzdať už oslobodený Miškovec Maďarom preto, aby v prípade osamostatnenia Slovenska niekedy v budúcnosti malo 10 mil demografickú zdrojovú stabilitu nie Slovensko ako možný nástupnický štát dejinne sa vyskladavšej Veľkej Maravy/arpädovského Uhorska, ale Maďarsko ako nástupnícky štát Viedňou historicky sformovaného pomoháčskeho Uhorska.
Takže takto treba nazerať na Pjakinov pohľad ohľadom Maďarska ako historicky sformovaného štátu.
Čo chceš od Pjakina v tejto veci, keď nevie ani len rozlíšiť Maďarov od Uhrov? :)
Rusi (i niektoré iné krajiny) s tým majú celkovo veľký problém,
lebo nemajú na to ani len pojem.
A znova sme pritom: Pojmy a dojmy..

Veď aj Pjakin sám dokola hovorí, že:
"Mnohé veci sú nám nepochopiteľné nie preto, že naše chápanie je slabé,
ale preto, že tieto veci nepatria do kruhu našich pojmov"

Tak je to s každým.
Aj s tesárom sa budeš baviť len o veciach tesárskych a nie pekárskych.
Nik nevie všetko.

Len idioti čakajú na Godota, či Ježiša.. na vodcu, čo vie všetko,
aby myslieť nemuseli a potom ša čudujú,
keď z tých nereálnych očakávaní druhých voči sebe zblbne,
na Boha sa hrať začne a ich ako ovce na jatky povedie.
Ľudia sa nenarodili nato, aby ovcami boli, ale ČeloVekom.
 
Naposledy upravené:
Takže po prvé - slovné označenie Vengria = Maďarsko = Uhorsko. Horné Uhorsko po rozpade Uhorska prijalo oficiálne označenie Slovensko.
Len poznámka - takto to volajú aj Poliaci a ich "Polak-Wegier dwa bratanki" sa vzťahuje práve na obdobie, keď sa v Uhorsku hovorilo po slovensky. V niektorých ich knihách z obdobia Uhorska sa spomína uhorská pechota, ktorá vraj bola najlepšia v Európe a vojaci - uhorskí a poľskí sa spolu bez problémov zhovárali - chudáci Poliaci donedávna ani nevedeli, že nejakí Slováci jestvujú, tak ich školské osnovy oblbli. Za socíku nás všetkých nazývali Čechmi a keď sme sa tvrdo ohradili, že sme Slováci, väčšinou pozerali ako teľa na nové vráta. Ale po niekoľkých ročníkoch už celá škola vedela o Slovákoch ...
 
Naposledy upravené:
Len poznámka - takto to volajú aj Poliaci a ich "Polak-Wegier dwa bratanki" sa vzťahuje práve na obdobie, keď sa v Uhorsku hovorilo po slovensky. V niektorých ich knihách z obdobia Uhorska sa spomína uhorská pechota, ktorá vraj bola najlepšia v Európe a vojaci - uhorskí a poľskí sa spolu bez problémov zhovárali - chudáci Poliaci donedávna ani nevedeli, že nejakí Slováci jestvujú, tak ich školské osnovy oblbli. Za socíku nás všetkých nazývali Čechmi a keď sme sa tvrdo ohradili, že sme Slováci, väčšinou pozerali ako teľa na nové vráta. Ale po niekoľkých ročníkoch už celá škola vedela o Slovákoch ...
V U-horsku sa nikdy nehovorilo maďarsky, ale sloviensky.
Iba úradnou rečou papalášov bola latinčina.
I to iba tu a tam. Formálne
Inak kvakotali medzi sebou ako im huba narástla - normálne.
Etnických tzv. Maďarov bolo v Uhorsku ledva 3-4%.
Z tých pár tisíc kočovníkov, čo tu prišli.
Oproti státisícom, až miliónom, čo tu v rannom stredoveku už dávno žili.

Tzv. maďarčina vznikla a bola logisticky, vojensky, finančne
kŕmená umelo s podporou Západu.
Najprv Benátčanmi a potom všetkými góghmi a de-magóghmi na Západe.
Veď porovnaj zástavu Talianska a dnešného tzv. Maďarska
a viď politiku pseudouhorského kráľa Petra Orseolu, až po Karola Roberta Anjou, či Habsburgovcov = podobný problém ako v Rusku.
Preto Rusi ani žiadny názov pre Maďarsko nemajú a pletú si ho s Uhorskom.
Chyba. Presnejšie: Zámerná "chyba".
A Rusom nové dejiny nemčúri robili.
Tak sa niet čo čudovať, dokiaľ si i sami Rusi doma poriadok nezrobia.

A rumunčina, ako aj maďarčina, má rovnaký primárny účel,
len miesto poturčeneckého programu, program latinizačný.
No i Osmanom vládla rozviedka Benátok a tak aj ich zahraničnej, nadnárodnej politike.
Ako nástroj, klin umelý proti oceánu slovienskemu.
A "La Serenissima" bola v tej dobe popri Janove po stáročia jedným z dvoch krídiel GP.
Išlo, ide o preventívnu operáciu.
Otázkou je: Prečo sa nás tak boja, že??
Veru-veru, boja sa nás nemčúri. A Západ celkovo.
 
Naposledy upravené:
Názor, ktorý som vyjadril sa sa opieral tiež o Veľku Maravu, ale nedokázal som si to dejinne zhrnúť a vytvoriť nejaký celok (mozaiku). Nové pojmy ako napr. ,,dejinne sformovaný štát" mi veľmi veĺa pomohli. Ďakujem
 
Zaujalo ma , keď tvrdil ,že Maďarsko je historicky zformovaný štát. Mne to tak nepripadá.
Toto není poprvé co tohle je zpochybňováno. Takže by bylo dobré si termíny trochu vymezit co je projektový stát a co historicky zformovaný stát. Pokud někdo našel v materiálech nějakou definici, tak ji uveďte (zatím jsem se nesetkal).

Osobně chápu V.V.Pjakina tak, že termíny používá v kontextu vzniku moderního státu, někdy v období za Rakouska Uherska, kdy se začal hromadně používat papír v evidenci SSS a začali být běžné nějaké papírové průkazy a státní úřady a různé evidence obyvatelstva. My Češi jsme v té době byli porobeni a vlastní stát jsme nezformovali a tak to někdo udělal za nás a vznikl projektový stát, ten by ale nemohl vzniknout z ničeho, co národ máme hluboké kořeny, akorát hold k tomu modernímu státu jsme nedošli vlastním samostatným vývojem.

Když, ale půjdeme hlouběji do minulosti, tak opravdu naše pravé kořeny a okolních státu (Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Polsko?) jsou ve Velké Moravě a patří z logiky dějinného procesu do ní, ale tento pohled současné elity nepřipustí, uvidíme jestli se něco trochu bude měnit až padne pax-amerikana. Je to obdobný pohled co má kolega:
Takže Maďarsko je skutočne historicky sformovaným štátom - nástupníckym štátom historicky Viedňou sformovaného (presnejšie transformovaného) Uhorska (v takomto kontexte má Pjakin pravdu), no v žiadnom prípade Maďarsko nie je dejinne sa vyskladavším štátom - nástupníckym štátom dejinne sa vyskladavšej Veľkej Maravy/arpádovského Uhorska.
 
Naposledy upravené:
Naspäť
Top Bottom