Správy z Čiech

Se zpožděním jsem narazila na zprávu:

V pátek 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut vyšel od 11. pilíře Karlova mostu průvod svatého Martina z Tours. Vedlo ho 11 jedenáct hus, které hnalo 11 husopasek. Na bílém koni jel svatý Martin v oděvu římského vojáka.
Svatého Martina následoval povoz plný sněhu a setnina římských vojáků.
Průvod slavnostně přešel Karlův most na Křižovnické náměstí na Starém Městě, kde první sněhovou nadílku předal purkmistru pražskému.

Na Křižovnickém náměstí Muzeum Karlova mostu připravilo středověký trh se svatomartinskými specialitami. „Upeklo se 11 hus, sestry boromejky připravily svatomartinské pečivo a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou požehnal svatomartinské víno z mělnických vinic,“ uvedla Žaneta Šímová ze společnosti Pražské Benátky.

Podle legendy si ve 4. století římský důstojník Martin při vjezdu do města Amiens všiml nebohého žebráka u městské brány, jenž jej poprosil o almužnu. Martin, který se vracel z boje, u sebe neměl ani jídlo, ani peníze. Proto usekl půl svého vojenského pláště a daroval jej žebrákovi místo almužny.
Tento čin v něm vyvolal náboženskou horlivost a nechal se pokřtít. Později se stal knězem a biskupem a s jeho působením se tradují mnohé zázraky. Po smrti se stal jedním z prvních nemučedníků, které církev prohlásila za svaté. Dnes je svatý Martin patronem vojáků, jezdců, vinařů, chudáků, žebráků a spousty dalších skupin.
Svou misijní činností se Martin snažil potírat pohanství, přičemž obracel lidi na křesťanství. K christianizaci pohanů užíval i násilné prostředky, jak vůči pohanským věřícím, tak i k jejich posvátným místům.
 
Naposledy upravené:
V dubnu se nám po Praze promenádovali zase muži v černých pláštích s bílým křížem - členové habsbursko-lotrinské dynastie, kteří do Prahy přijeli u příležitosti 100. výročí smrti posledního českého panovníka Karla I.

Jak to říkal Chazin také v dubnovém videu:
"Orbán není proruský projekt. Je to projekt obnovení Staré Evropy ve formě R-U.

Černá internacionála - je stará aristokracie, kde je Vatikán koordinujícím centrem, ne řídícím, ale koordinujícím. Vatikán nic nevymýšlí, jen sleduje, aby ta idea, která byla někým odsouhlasena, se naplňovala. To oni chtějí obnovit starou Evropu, neliberální. Vatikán je staré konzervativní centrum, sice ho silně liberalizovali, ale o to více je potřeba návrat ke konzervatismu. Pokud se stará Evropa ve formě R-U obnoví, hlavním ideovým centrem v první etapě bude Vatikán.

Proč vlastně ti, co je podporuje Vatikán, zásobují Ukrajinu zbraněmi? Ideologickým heslem staré aristokracie je krev a půda ( krev ve smyslu rodiny, následníků ). Naposledy bylo heslo této ideologie v Evropě za Hitlera. Na Ukrajině se zkouší technologie. Nejde při tom jen o samotnou Ukrajinu, ale i o vyzkoušení technologií, které budou používat v západní Evropě podle toho, jak se bude snižovat životní úroveň obyvatelstva.

Bude probíhat bitva mezi Londýnem - liberálním, a starou evropskou aristokracií. Ne ve Vídni, ne v Budapešti, ale v Berlíně, v Paříži, v Bruselu,... Tyto technologie se zkoušejí, protože postupně budou chtít uchvátit celou západní Evropu.
Čím delší dobu bude Rusko na Ukrajině působit, tím větší bude mít ztráty. Síly, které chtějí starou Evropu, potřebují, aby se obě síly - Londýn s Washingtonem a Rusko, oslabily. To je úkol, který stojí před starou evropskou aristokracií. A čím hůře bude v ekonomice, tím více se rozvrátí liberální svět.
https://www.youtube.com/watch?v=G6EOi8PZF6g
 
Naposledy upravené:
Chazin v rozhovoru říká, že obyvatelstvo na území bývalé RU monarchie bylo a je výhradně katolické (proto je snaha o obnovení RU vedena přes Vatikán, který byl definován jako vykonavatel plánů černé aristokracie na obnovení jejich moci = projekt neliberální střední Evropy - RU2, který má být realizován po rozpadu EU). Toto tvrzení není úplná pravda - neplatí pro Čechy. ČSR (1918) vznikla za známých okolností po WW1 se souhlasem USA (Atlantistů). Při založení republiky bylo využito potenciálu -hybnosti vyvolané nespokojeností a sociálními důsledků války, které jen prohloubily ukřivděnost a dlouhodobou nespokojenost utlačovaného slovanského obyvatelstva (druhořadé postavení) + husitská (protikatolické) minulost. Na této ideologii byla založena republika (pro dokreslení obrázku připomenu zábor/konfiskaci některých šlechtických majetků, zákaz používání šlechtických titulů, rezervovaný postoj ke katolické církvi, Masarykův postoj k Husitství a národnímu obrození).
Je mi jasné, že naše zdroje (územní, infrastrukturní a také personální) jsou velkým lákadlem, ale pokud se nás pokusí zhltnout, staneme se opět tou pověstnou "kostí", co se jim vzpříčí v krku.
Černá aristokracie není jediným řídícím subjektem majícím své cíle je v zájmové lokalitě. Pro dosažení svých cílů by musela připravit podmínky a informační prostředí tak, aby bylo obecně přijatelné/přijímané obyvatelstvem.
Za sebe - varianta obnovy monarchie = moci aristokracie, byť v nějaké částečně skryté formě, je neakceptovatelná = návrat do minulosti.
Připomenu článek, který jsem dal na kob-forum v březbu: Slovanská epopej – příběh nekončí
https://kob-forum.eu/2022/03/08/slovanska-epopej-pribeh-nekonci/
 
Naposledy upravené moderátorom:
Chazin nie vo všetkom má pravdu.
Čo sa týka budúcnosti: dôjte k premene nefungujúcej V4. Už len kvôli jej názvu, Vyšehradská… Poľsko proste do Vyšehradu nepasuje - územne a historicky sa ho to netýka. Vyšehrádska 4 bude o Rakúsku, Česku, Maďarsku a Slovensku, čo síce územne vyvolàva obraz R-U, ale o žiadne R-U nepôjde.
Česi už od čias Veľkej Maravy boli viac orientovaní na Nemcov a až na krátke časové obdobie ČSR, ČSSR a ČSFR to bolo viac o spoluexistencii Česka a Rakúska. Preto budúcnosť Čiech a Rakúska je o náprave vzàjomných krívd. Podobne je to medzi Slovenskom a Maďarskom, kde je tá previazanosť a dejinná spätosť ešte väčšia. Budúcnosť strednej Európy a Európy sa bude odvíjať od nastavenia vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom, Českom a Rakúskom a následne sa to bude rozširovať o susedné štáty, buď ako celky, alebo ich fragmenty (týka sa to predovšetkým Rumunska a Poľska). A predovšetkým to územie Trojmoria/Medzimoria výhľadovo bude rusofilné.
A čo sa týka V.Orbána: prežitie Maďarov a Maďarska je v obnove ideí Svätoplukovej ústavy Veľkej Maravy, ktorej priamym pokračovateľom bolo arpàdovské Uhorsko, ktorého posledným obrancom bol Matúš Čák Trenčiansky, a ktoré ešte na krátku dobu vzkriesil posledný skutočne uhorský kráľ Matej Korvín. Takže arpàdovské Uhorsko, a v žiadnom prípade Rakúsko-Uhorsko.
Nadviazanie na idey Rakúsko-Uhorska, kde v Uhorsku je Maďar pánom, je definitívnym rozsudkom smrti pre Maďarsko a Maďarov. A myslím si, že to V.Orbán chápe.
 
Naposledy upravené:
Vlastní názor/verze: Myslím že zmiňované vztahy (zejména ČR vs. Rakousko) nejsou a v dohledné době nebudou rovnoprávné - nikde nevidím, že by na tom někdo pracoval. Spíš naopak - obnova aristokratických habsburských móresů. Proto nás dnes také tak "zadupávají do země". SR vs. Maďarsko nechci hodnotit, nesleduji tak detailně slovenská média, ale nadnárodní řízení vždy umí vytáhnout a zahrát nacionální kartu. Obnovení ČSR (ještě lépe ČSSR) nebo alespoň úzká spolupráce a koordinace mezi ČR a SR by byla optimálnější varianta pro začlenění do do ruské civilizace. Bez to budeme max. skanzen pro luxusní život "aristokracie" a bídu zbytku obyvatelstva - rozvojový potenciál nevidím.
Bližší košile než kabát - úspěšnost projektu ČSR resp. ČSSR se s odstupem 30-ti let nikam nevypařila, spíše se celkový obrázek vyjasňuje. Navíc vzájemně výhodnou spolupráci v rámci regionu- V4 (která posílí zdrojovou stabilitu po faktickém rozpadu EU) to vůbec nevylučuje, naopak to napomůže vyvážení síly jednotlivých subjektů - států = udržení rovnoprávných korektních vztahů.
 

FOTO: Pochod na Kavčí hory. Lidé demonstrovali s čepicemi v barvách ruské vlajky​

https://www.novinky.cz/clanek/domac...li-s-cepicemi-v-barvach-ruske-vlajky-40414828
- národní barvy je modrá uprostřed...
Na svojom koncerte pre demokraciu aj česka filharmonia dala radšej vlajku
PROTEKTORATU -bielo-červena-modra
nez by bol modra v strede....
Vlajka Protektorátu Čechy a Morava byla tvořena listem o poměru stran 2:3 se třemi vodorovnými pruhy: bílým, červeným a modrým. Vlajka byla přijatá na základě zákona č. 222/1939 Sb. Barvy vlajky vycházely ze státních barev z roku 1920, které odkazovaly na barvy panslovanske
316094212_5839903222715909_8847563818081949524_n.jpg
 
V každém případě zde visí připravovaný projekt , můžeme mu pro zjednodušení říkat RU2 , na kterém má svůj osobní zájem mnoho hráčů . A troufnu si i říci , Všichni velcí hráči mají zájem .
Nezapomínejme na dvě historická centra , která dělají ze střední Evropy lákavý bonus .
Židovské okultní centrum v Prahu a Habsburskou knihovnu v Rakousku .
Když se na to podíváme z pohledu nízkofrekvenčních evropských procesů , tak se jedná o znovusloučení těchto center s tím , že vznikne velice mocný celek , který si nikdo nebude chtít nechat utéct .
Pokud už došlo k dohodě mezi nově vznikajícími Globálními centry , o přibližném rozdělení svých teritoriích , tak toto bude zlatý hřeb pro každého majitele Koncepce , který se bude snažit svoji Koncepci rozšiřovat .
 
Víte, co je Meyrinkovo pravidlo?

“Položím vám otázku, kterou dostávají studenti 1. semestru finančnictví na Sorbonně v přednášce o politické ekonomii. Víte, jak lze legálně okrást obyvatelstvo o veškeré majetky, movité i nemovité, aniž by si všimli, že jsou okrádáni? Většina studentů na tuto otázku poprvé nikdy nedovede odpovědět. Odpověď je přitom jednoduchá: Legálně lze obyvatelstvo okrást pomocí inflace, kterou rozpoutáte rozhazováním peněz pod nějakou záminkou, v době nějaké krize. Potom stačí jenom inflaci nechat běžet a dívat se. Neochota současných vlád zakročit proti inflaci v Evropě je součástí bouracího kladiva Komise 300, která vydala pokyn zbavit obyvatelstvo západních zemí majetků, ale tak, aby se lidé nechtěli bouřit. . .
premýšlala som kam vložit tento príspevok .ale spadá to aj pod aktuálnu tému...tak som to vložila sem , ved aj kvoli zvyšovaniu cienatd. sú dnes demonštrácie....
a toto k tomu patrí - inflace
 
Protest proti účasti Českej republiky na vojne a jednostranné informácie v médiách
zhromaždiť sa v Českej republike proti dodávkam zbraní na Ukrajinu a za ruský plyn
Protivládne a protiglobalizačné zhromaždenie sa včera zhromaždilo v uliciach Prahy. Viac ako päťtisíc Čechov protestovalo proti jednostrannému proukrajinskému spravodajstvu o udalostiach a proti dodávkam zbraní na Ukrajinu. Ruská mienka nie je zastúpená v médiách, sťažujú sa aktivisti.
Počas pochodu pískali a skandovali "rezignácia" a "hanba vláde", ktoré podľa nich vtiahli Českú republiku do vojny, ktorá bola v záujme Američanov a globalistov, ale nie Čechov. Niektorí niesli vlajky neparlamentného pravicového euroskeptického hnutia Tricolor.
Vedúci predstavitelia malých mimoparlamentných strán vo svojom prejave na zhromaždení označili členstvo Českej republiky v Európskej únii a NATO za najväčšie zlo tejto doby. Vyzvali orgány, aby uzavreli s Ruskom zmluvu o dodávkach plynu a zabezpečili vojenskú neutralitu Českej republiky.
Sloboda slova končí tam , kde začíná ČT -bolo aj na transparentoch . . .

obrazok z protestu - prišlo mi emailom
 

Prílohy

  • ČT-kanál.jpg
    ČT-kanál.jpg
    67.9 KB · Zobrazenia: 6
... A myslím si, že to V.Orbán chápe.
S vašim príspevkom ako vo veľkej väčšine príspevkov súhlasím.Ja však mám obavy či to V.Orbán chápe.Nakoľko sa minimálne 30r.,ale skôr by som povedala že viac.Na školách a to aj tu na slovenských,učia hisTORiU o Maďaroch celkom odlišnú od nás...Čo som sa snažila už dávnejšie čítať niečo od nimi uznávaných historikov údajne ich korene siahajú až do Egypta(mala som dosť) a preto majú právo žiadať o nápravu hraníc Uhorska.Nuž a ešte nedávno som čítala správu ako si dvaja premieri hrkútajú o spoločných hraniciach v UA.Ale verím že všetko sa deje tým najlepším možným spôsobom...
 
Bližší košile než kabát
ak to posudzujeme v kontexte cca 2-3 generácií, ktoré žili v ČSR a ČSSR...
Avšak v kontexte, dalo by sa povedať, až nàrodných egregorov “bližšia košeľa, než kabát” platí skôr vo vzťahu Slovensko-Maďarsko, než Slovensko-Česko.
Aj na pozadí terajšieho ukrajinsko-ruského konfliktu sa ozvučuje a rieši minulosť hlboko pred vznikom Sovietskeho zväzu. A podobne sa to bude týkať aj iných národov, teda aj Slovákov.
Na povrch sa vyplavujú ďaleko staršie a mohutnejšie matrice, než je matrica ČSR/ČSSR.
 
KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!

17.listopad na tento den

Dluho jsem si lámal hlavu, jak mám pojmout dnešní den. Je to pro mne výročí. Velké výročí. Z kterého mám čím dále tím více hořký pocit. Pocit zmarnění. Nakonec mi došlo, že jsem, díky čtenářům, nastřádal obrovský kopec postřehů, jak vidí prostý lid svou situaci, Listopad a zejména ty, co si nyní pro sebe ukradli republiku.
Sestavil jsem proto z těch všech , někdy velmi ostrých šťouchanců velký fotoblog. Prostě 17. listopad na dnešní den. Tak jak vidí situaci v zemi a její představitele obyčejný lid. Minimálně o dvou screenshotů jsem se rozhodoval jestli je dát na sklo nebo ne, ale nakonec dal, protože oba dva „postižení“ si o to opakovaně doslova zažádali! . . .
 

Řehka: Při konfliktu Ruska a NATO bychom byli účastníkem od první minuty​

Náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka v úterý na velitelském shromáždění upozornil, že pokud by začal střet mezi Ruskem a NATO, Česka se dotkne okamžitě. Armáda ČR by byla podle něho aktivním účastníkem od první minuty. Armáda se podle něj musí připravovat na válku velkého rozsahu.
 
Dnes ráno se mi na Seznamu objevila mezi lidmi často vyhledávanými slovními spojeními "Měnová krize".
Když jsem ji rozklikl, tak vyskočily tyto články:
 
Poslední šance odvrátit lednový krach!
Manifestace 26. 11. 2022 Letenská plán - Letná PRAHA 14HOD
Je za minutu dvanáct!
Máme poslední šanci tento hrozivý scénář změnit. Apelujeme na Vás. Přijďte spolu se svými přáteli v sobotu 26. listopadu ve 14:00 hodin na Letenskou pláň v Praz
https://www.pokec24.cz/nezarazene/p...y-krach-manifestace-26-11-2022-letenska-plan/>
26.11.demonstrace.jpg
vidlák : Proč neřeknete rovnou, že vám docházejí Ukrajinci?
Sakra, tak mě Řehka vytočil, že dělám všechno pro to, abych si uvolnil sobotu a na tu demonstraci dojel. Nejlépe s celou rodinou. Teď už nejde jen o chudobu, začíná jít o život.
Černochové je to samozřejmě jedno, ona žádné děti nemá…
https://www.litterate.cz/proc-nereknete-rovnou-ze-dochazeji-ukrajinci/>
------------------------------------------------------------------------------
tak co to Řehka říkal :

Chystejme se na válku velkého rozsahu. Naše armáda musí být „brutálně efektivní“, říká Řehka
https://domaci.hn.cz/c1-67140900-ch...byt-bdquo-brutalne-efektivni-ldquo-rika-rehka>
Prodejní prezentace generála Řehky
Jak dřívější, tak současní čeští politici si včera museli vyslechnout tvrdá slova výčitek od náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Na dopoledním živě přenášeném Velitelském shromáždění české armády prohlásil, že hrozba ze strany Ruska byla zřejmá přinejmenším od roku 2014, ale nebyla brána vážně. „Doufali jsme, že se vše nakonec uklidní. Doufání ale není strategie. Největší přezbrojení armády v historii země už není jen přání, ale naprostá nutnost.“ řekl.
Ve večerním vysílání České televize https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/222411000371122/
dodal, že „když teď začneme investovat do obrany, tak investujeme na tu další krizi, která přijde za nějakých 15 let. Na tuhle jsme měli investovat dříve.“ Celkově vzato byly Řehkovy komentáře dobrou prodejní prezentací pro uspěchaný nákup drahé vojenské techniky, ale generál se příliš nesnažil pojmenovat rizika, která můžeme za 15 let očekávat, ani objasnit, jestli oním příštím „vyspělým protivníkem“ je Čína.
 
Naposledy upravené:
Naspäť
Top Bottom