Domestikace zvířat + (sebe) domestikace člověka

Psychopati však mají vypnuty city.

Tam nejspíš mohlo dojít při přetížení (což asi všichni známe z učení se na nějakou zkoušku něčeho na hraně našich schopností) u těch psychopatů k nějakému "zkratu" nebo jiné poruše.
Hlavní zkrat způsobuje obřízka. Sedmý den života dítěte se začínají tvořit vyšší centra mozkové. Neskutečná bolest způsobí blok tvorby. Úplně se rozdělí hemisféry a dále se vyvíjí jen analyticko-logická část.
 
Psychopaté musí být pouze dozorci a my pracovní dobytek, nějak se ta výroba potřebného počtu psychopatů a udržování lidstva v nevědomosti o tom, že je řídí psychopati nedaří GP vyladit.
Na místo sociální izolace, je psychopatie v davo-elitární společnosti naopak výhodou. Tzn. psychopati/sociopati jsou zvýhodňováni na úrovni koncepce (pocit moci, nadřazenosti, pohodlí, luxusu...). Na genetické/evoluční úrovni je to ale myslím částečně blokováno (dlouhodobě žít a vychovávat děti s psychopatem je velice obtížné). Takže, podle mého názoru jde především o výchovu, kulturu a nastavení podmínek - tlak vnějšího prostředí. Sociálně mimořádně inteligentní jedinci vnímají a kopírují úspěšné vzory (to co koncepce podporuje, zvýhodňuje, reagují na změny podmínek - extrémní oportunismus). Svědomí, soucit atd. lze otupit, až zcela potlačit i u původně normálních jedinců (při jiné koncepci by se jejich psychopatie/sociopatie nerozvinula).
 
Viděl jsem, že potkani se některé věci učí mnohem rychleji, než lidské děti a dokáží se například
Podíval jsem se na to zajímavé video.
Problém oněch "vědců pokusníků" a hlavně patřičně hloupého moderátora (můj pocit) je ten, že si vůbec neuvědomují, že zvíře je stále součást přírody, tedy nedomestikované, a proto má stálé silné napojení se na univerzální informační pole vesmíru. A také na své egregorické pole druhu. Tedy to jim dává mnohé další možnosti ... i to udržení společné struktury, která se u myší rozpadla, avšak potkani si ji dokázali uchovat a přežít.

Co si Calhoun a ani tito výzkumníci neuvědomili, že podle kvantové teorie i oni svým myšlením (předpokládaným výsledkem, který vtiskli do infopole pokusné místnosti) vlastně předem programují i výsledek pokusu. Právě proto, že myši i potkani mají otevřenou intuici - napojí se na tu informaci ležící v daném pokusném prostoru.
Calhounovy první pokusy byly ... málo zajímavé, málo senzační. Pak obyčejné myši postupně zareagovaly na jeho představy a úspěšnost výsledků (korelace s jeho očekáváním) se zvýšila ... a pak již jely podle stabilního programu a jen opakovaně potvrzovaly jeho předpoklad. A my (lidská společnost) dostali takto varování - co nás čeká.

Je to obdobné s kdysi ve fyzice - "lovem elementárních částic", kdy si každý z výzkumníků něco vymyslel, včetně metodiky měření ... a pak také naměřil. Tedy se i v komunitě výzkumníků proslavil a mohlo po něm něco být pojmenováno. A až těch částic bylo kdysi již hodně přes stovku ... někoho napadlo, zda si z nich náhodou příroda nedělá prdel? Že každý dostane přesně to, na co myslí.
A tak vznikla "kvantová fyzika"

Tím se vlastně dostáváme s myšlením o úroveň výše a musím končit.
Hoxovi by toto kdysi již i stačilo, aby mě tehdy na vodě opět banoval :), protože by již tušil, že další řeč bude o metafyzice a mystice. Tedy o kosmologii a energeticko-informačních silových polích - pokud použiji fyzikální terminologii.

Proč jsem to otevřel?
Protože tato univerzální pole působí i na nás, i když si to nechceme přiznat.
(Avšak pokud si je přiznáme ... jsou k tomu i osvědčené praktické návody pro život.)
Existují a podstatně nás ovlivňují - což je učení skryté, tajné, hermetizované.
Hermetizované především velmi vysokou náročností na poznání a trénink (získání !zkušenost!).

Toto kdysi bylo i na počátku změn, které nás přivedly k zápasu, který dnes vrcholí snahou o zotročení (domestikaci) biologického druhu zvaný člověk. A vědní disciplíny jako psychologie a sociologie a další jim podobné - to jsou jen dílčí veřejnou podmnožinou onoho dávného "magického" umění zkušených znalců (programovat dav bylo možné již dávno i na dálku, i bez jeho shromáždění). Od té doby však druhá strana, která mezitím ztratila ty své dávné schopnosti a dovednosti ... a tak si nechala v tajných programech (na počátku delší řady bylo i ono slavné "MK Ultra" u CIA) vyvinout technická zařízení pro naše hromadné a dálkové ovládání našich mozků prostřednictvím sítí 5G, nyní i na stisk modrého tlačítka.
Jestli máme dnes ještě nějakou šanci - tak jen díky prastarým vedúnům (jinde je nazývali též druidy), kteří schovaní dokázali přežít i se svými znalostmi a z pozadí pomohli připravit podmínky pro změnu. Jaké bude pokračování oné probíhající změny, výsledek - to již není jejich úkol, to již je poslední zadání nyní probíhajících maturit. Kdy po odpovědi každého na tři ústní maturitní otázky každý obdržel ještě poslední - praktický maturitní úkol (opět všichni stejný).
Více jsem uvedl na https://ksb-csr.net/threads/charakter-doby-rizeni-resitelske-tymy.949/, kde jsou pro zájemce uvedeny odkazy. Málo kdo to viděl.
 
Naposledy upravené:
Podíval jsem se na to zajímavé video.
Problém oněch "vědců pokusníků" a hlavně patřičně hloupého moderátora (můj pocit) je ten, že si vůbec neuvědomují, že zvíře je stále součást přírody, tedy nedomestikované, a proto má stálé silné napojení se na univerzální informační pole vesmíru. A také na své egregorické pole druhu. Tedy to jim dává mnohé další možnosti ... i to udržení společné struktury, která se u myší rozpadla, avšak potkani si ji dokázali uchovat a přežít.

Co si Calhoun a ani tito výzkumníci neuvědomili, že podle kvantové teorie i oni svým myšlením (předpokládaným výsledkem, který vtiskli do infopole pokusné místnosti) vlastně předem programují i výsledek pokusu. Právě proto, že myši i potkani mají otevřenou intuici - napojí se na tu informaci ležící v daném pokusném prostoru.
Calhounovy první pokusy byly ... málo zajímavé, málo senzační. Pak obyčejné myši postupně zareagovaly na jeho představy a úspěšnost výsledků (korelace s jeho očekáváním) se zvýšila ... a pak již jely podle stabilního programu a jen opakovaně potvrzovaly jeho předpoklad. A my (lidská společnost) dostali takto varování - co nás čeká.

Je to obdobné s kdysi ve fyzice - "lovem elementárních částic", kdy si každý z výzkumníků něco vymyslel, včetně metodiky měření ... a pak také naměřil. Tedy se i v komunitě výzkumníků proslavil a mohlo po něm něco být pojmenováno. A až těch částic bylo kdysi již hodně přes stovku ... někoho napadlo, zda si z nich náhodou příroda nedělá prdel? Že každý dostane přesně to, na co myslí.
A tak vznikla "kvantová fyzika"

Tím se vlastně dostáváme s myšlením o úroveň výše a musím končit.
Hoxovi by toto kdysi již i stačilo, aby mě tehdy na vodě opět banoval :), protože by již tušil, že další řeč bude o metafyzice a mystice. Tedy o kosmologii a energeticko-informačních silových polích - pokud použiji fyzikální terminologii.

Proč jsem to otevřel?
Protože tato univerzální pole působí i na nás, i když si to nechceme přiznat.
(Avšak pokud si je přiznáme ... jsou k tomu i osvědčené praktické návody pro život.)
Existují a podstatně nás ovlivňují - což je učení skryté, tajné, hermetizované.
Hermetizované především velmi vysokou náročností na poznání a trénink (získání !zkušenost!).

Toto kdysi bylo i na počátku změn, které nás přivedly k zápasu, který dnes vrcholí snahou o zotročení (domestikaci) biologického druhu zvaný člověk. A vědní disciplíny jako psychologie a sociologie a další jim podobné - to jsou jen dílčí veřejnou podmnožinou onoho dávného "magického" umění zkušených znalců (programovat dav bylo možné již dávno i na dálku, i bez jeho shromáždění). Od té doby však druhá strana, která mezitím ztratila ty své dávné schopnosti a dovednosti ... a tak si nechala v tajných programech (na počátku delší řady bylo i ono slavné "MK Ultra" u CIA) vyvinout technická zařízení pro naše hromadné a dálkové ovládání našich mozků prostřednictvím sítí 5G, nyní i na stisk modrého tlačítka.
Jestli máme dnes ještě nějakou šanci - tak jen díky prastarým vedúnům (jinde je nazývali též druidy), kteří schovaní dokázali přežít i se svými znalostmi a z pozadí pomohli připravit podmínky pro změnu. Jaké bude pokračování oné probíhající změny, výsledek - to již není jejich úkol, to již je poslední zadání nyní probíhajících maturit. Kdy po odpovědi každého na tři ústní maturitní otázky každý obdržel ještě poslední - praktický maturitní úkol (opět všichni stejný).
Více jsem uvedl na https://ksb-csr.net/threads/charakter-doby-rizeni-resitelske-tymy.949/, kde jsou pro zájemce uvedeny odkazy. Málo kdo to viděl.
1/2 je na místě, minimálně jako námět dalšího uvažování (a o to mi tímto počinem šlo - dát věci na jedno místo)
s 2/2 si neumím poradit.
 
Proč jsem to otevřel?
Protože tato univerzální pole působí i na nás, i když si to nechceme přiznat.
(Avšak pokud si je přiznáme ... jsou k tomu i osvědčené praktické návody pro život.)
Existují a podstatně nás ovlivňují - což je učení skryté, tajné, hermetizované.
Badateli, mám stejný sklon jako ty formulovat věci příliš složitě a pro mnohé netrpělivé a v současném tempu "zrychlené" jedince příliš zdlouhavě. Vím o tom a snažím se být stručný a jednoduchý. Času máme všichni málo a jsme záměrně zahlcování a přetěžováni vysokofrekvenčními aktivitami.
Rozumím, že je to obtížné, ale pokud by se ti podařilo vytvořit jednoduchou kostru pro úplné začátečníky, bylo by to vnesení světla do v současnosti zatemněného prostoru/oblasti.
 
Naspäť
Top Bottom