Čo teraz čítate?

Mohol by si k tomu napísať ja nejaké postrehy, stručný popis, čo teba zaujalo.
Hľadal som pohľad existencionalizmu na umelú inteligenciu. Optikou knihy som sa díval na súčasný technologický pokrok a UI. Zobral som si z toho, že technika obecne uvádza to skryté do neskrytosti. Pomáha vynášať na svetlo sveta skryté obsahy do pravdivosti. Mravne podmienená UI má obrovský potenciál pre podporu rozvoja spoločnosti, mnohé môže cez seba vyjaviť. Nie je to len technický prostriedok, ale aj spôsob odkrývania pravdy. Technika, technológia, umelá inteligencia je a bude jeden zo spôsobov odkrývania Pravdy - Objektivnej reality.

Tiež si z toho beriem, že technika alebo UI nie je jediný spôsob poznávania/odkývania Objektívnej reality. Môžu to byť naše zmysly, vnímanie, mimozmyslové schopnosti, viera a podobne. Plynie mi z toho kľúčová informácia, že prílišné lipnutie na technológiách alebo UI by viedlo k strate kontaktu alebo skreslenému vnímaniu Objektívnej reality, čo by viedlo k degradácií.
 
Psí (Ψ) vojny: Západ a východ

Mám známeho, ktorý je jasnovidec. Vie nahliadnúť do procesov bežiacich v psychike a pomenovať ich ešte skôr, než si ich človek sám uvedomí. Som zvedavý, či mi kniha povie niečo viac. Je užitočné, že o jasnovidcoch, duchovidcoch a prorokoch hovorí aj KSB. Mám v tom oveľa jasnejšie a nemusím sa brodiť všelijakými internetovými kaleidoskopmi na túto tému. Súčasne som prišiel na to, že každý máme určitú mieru mimozmyslových schopností, ktorá sa sprístupňuje s vlastným mravno-etickým rozvojom osobnosti.

psi-vojny.jpg
 
Naposledy upravené:
Vďaka - ďalší dôkaz toho, že na našom území, čo sa týka písomnej slovenčiny bola používaná primárne nie latinka ale cyrilika.
Až s nástupom kodifikácie tzv. spisovnej slovenčiny sa prešlo na latinku.
Dlho som si myslel, že to majú na svedomí štúrovci a predovšetkým Ľ.Štúr. Vyzerá to tak, že Ľ. Štúr s tým nemá nič spoločné, udialo sa to až po Štúrovej smrti pričinením M.Hattalu (čo čakať od rímsko-katolíckeho farára) so súhlasom Hodžu. Odtiaľ výraz “hatlanina”…
Prvé pokusy kodifikovať slovenčinu v latinke však začali už, myslím si, skôr - tiež, akože inak, rímsko-katolíckym kňazom A.Bernolákom.
Nie náhodou sa to zhoduje s obdobím vzniku spisovnej kodifikovanej maďarčiny (Šándor Petöffi, ich rovesník, bol prvý básnik pišúci maďarsky) v latinke.
Takto, jak Maďarov (jazyk a písmo) tak aj Slovákov (písmo) v priebehu 2-3 generácií odtrhli od svojich koreňov a poznania svojej minulosti.
Teda akou abecedou písali štúrovci a iní skorší národní buditelia ? Zo zachovalých rukopisov vidno, že latinkou ...
 
Psí (Ψ) vojny: Západ a východ
Docela zaujímavá kniha. Rozdiel v ponímaní psychických schopností na západe a východe je dosť veľký. Najprv v knihe opisujú ako to bolo v USA v časoch studenej vojny. Najprv sa tam vytvorilo akoby stredisko, ktoré používalo jasnovidectvo k špehovaniu a vyhľadávaniu vecí, ľudí a podobne. Všetci sa na západe k takému niečomu stavali negatívne. Dôvera nízka. Nič iné sa od západu v tomto smere ani očakávať nedalo. Materializmus a kresťanstvo nedokážu v človeku vytvoriť podmienky pre rozvýjanie neštandardných psychických schopností ako je telepatia, jasnovidectvo a podobne. Duchovný stredovek - si výnimočný? -> upáliť. Po skončení studenej vojny dali celé pracovisko rozpustiť, jednoducho ho prestali finnacovať. Kapitalizmus nikdy neocení nemateriálnu pomoc, taká neprináša peniaze.

V Rusku bol pohľad na psychicky obdarených ľudí diametrálne odlišný. Otázka financovania sa vyriešila hneď na začiatku. Vytvoril sa mechanizmus na dlhodobé financovanie činnosti. Koncepcia financovania. Neskôr spravili nábor ľudí. Výsledky oddelenia boli citeľné. Oddelenie pomáhalo v boji proti terorizmu, pri hľadaní ale ba čo viac vytvorili postupy, ako duchovne pozdvihnúť človeka. Neskôr sa tie postupy uplatňovali pri výcviku kádrov pre letectvo a podobne. Sa tam spomína jeden prípad, kedy dostalo oddelenie za úkol prevychovať starých zapečených starčekov z armády. Na prvý pohľad úloha nemožná. Ale oddelenie sa nedalo. Aj napriek tomu, že zapečenci nič nechceli počuť o duchovnom svete a duchovných praktikách, tak aj napriek tomu ich zmenili na toľko, že začali písať básne a pozdvihnutá duchovná úroveň im nedovolila piť alkohol. Vlastne celé oddelenie jasnovidcov, "mágov" malo za úlohu vychovávať kádre. Neskôr dokonca vytvorili technológie, podľa ktorých odfiltrovali darebákov z kandidátov na post. Inak povedané, podľa tvaru tváre, hlasu, prejavu a ďalších informácií dokázali určiť charakter človeka a tým pádom ho posunúť vyššie na pozíciu. Spomínajú sa prípady, kedy oddelenie muselo korigovať správanie Jeľcina. Samozrejme spolu s KGB/GRU. Napríklad sa postarali o to aby Jeľcin nedokázal darovať niektoré ostrovy Kuríl japonsku.

Celkovo bolo vidno, že aj napriek náboženstvu, v Rusku bolo oveľa viac ľudí, ktorí chápali duchovný pôvod niektorých abnormálnych javov ako napríklad uzdravenie. Potom chápali aj dej autosynchonizácie, kedy niektoré veci vyjdú tak ako majú len s použitím minimálnej námahy - myšlienky. Rôzni generáli tiež mali "nadprirodzené schopnosti" ale nikto to nepovažoval za niečo extra, nikto sa tým nechvastal a nemali vo zvyku to rozoberať. Takto spomínajú tam generála, ktorý podľa čuchu vedel vytipovať charakter človeka. Jednoducho darebák mu smrdel. Takto sa človeky samoorganizáciou dávali dokopy, pričom hajzlov odtláčali ďalej od riadiacich pozícií.

V USA je to skôr opačne. Vyvinuté psychické schopnosti tam má málokto a ak sa aj taký človek nájde, tak je naivný, začne o tom hovoriť a ostatní naokolo mu dajú pocítiť, že nie je vítaní medzi biorobotami. Tiež som mal pocit, že v USA bolo za rozpustením oddelenia aj niečo viac. Z podstaty oddelenia - oni robili niečo čo v minulosti robila cirkev. Pokiaľ bolo oddelenie tajné tak fungovalo, ale keď sa o ňom dozvedeli konkurenti z cirkvi a kadejkých satanistických spoločenstiev, tak ihneď zadali cieľ - likvidácia konkurencie v duchovnej / parapsychologickej oblasti.

Na oboch stranách sa však dal krásne vidieť jeden fakt - ako sa menej duchovne rozvinutí jedinci snažili o likvidáciu programov spojených s jasnovidcami a podobne. Proste nedokázali pochopiť, že existuje aj svet nemateriálny. Ich svetonázor vylučoval také niečo. Pokiaľ boli programy ukryté pred takými šmejdami, tak sa rozvýjali. Študovali ako pozdvihnúť duchovnú úroveň človeka a podobne. Keď sa však veľa kryplov dozvedelo, že existuje oddelenie, kde z biorobotov a démonov robia človekov, tak tí ihneď vyšli do útoku proti nim. Veľmi poučné.

Na koniec aj v Rusku oddelenie rozpustili, lebo niekto Putinovi podstrčil neznámy papier a natárali mu sprostosti, ale poznatky sa rozdelili do iných oddelení a tam sa pokračovalo s ich rozvojom.

Z celej knihy je podstaný jeden postreh - nikdy v živote nedokáže vyhrať civilizácia materialistická nad civilizáciou duchovnou. Jednoducho človek chápajúci X násobne väčšiu nemateriálnu zložku nášho sveta bude stále o krok pred tým, ktorý bude hľadať kladivom nuly a jednotky na pevnom disku.
 
Tak jsem našel poklad!
Dovolil jsem si přes zimu pracovat v antikvariátu - a hle - vyplatilo se. Víte jak vypadal první český překlad Koránu?
Takhle:
Korán.jpeg

Korán 2.jpeg

ROZLIŠENÍ.jpeg


Docela příjemně mě překvapila Súra 25. zde je nazvána Rozlišení. V textu je dokonce zvýrazněno ROZLIŠENÍ viz foto. Budu knihu teď studovat. Mám doma už nový překlad Koránu a ten za moc nestojí. Kdyby to chtěl někdo znovu vydat v tomto překladu, rád knihu zapůjčím.
 
Naposledy upravené:
Docela příjemně mě překvapila Súra 25. zde je nazvána Rozlišení.
Jen doplním - súra 25. má název "al-furqan" (الفرقان), což skutečně znamená "rozlišení" a používá se také jako jedno z označení samotného Koránu. Překlad Koránu začal jako první vydávat postupně I. Veselý (od r. 1912, úplné a opravené vydání však vyšlo až 1945), zde je súra 25. označena jako Al-Furkán a ani v dalším textu súry není termín překládán. Po překladu A. R. Nykla (1938), který skutečně jako jediný používá výraz "rozlišení", následoval nejpoužívanější překlad I. A. Hrbka z r. 1972, který v názvu i textu súry používá výraz "spásné zjevení". V překladu z angličtiny z r. 1990 (oproti předchozím nejméně relevantním) je uveden název súry Al-Furqán a v textu je použit výraz Vodítko.
 
Naposledy upravené:
Docela zaujímavá kniha. Rozdiel v ponímaní psychických schopností na západe a východe je dosť veľký.

Súhlas. Prekážala mi určitá povrchnosť a niektoré strany boli omáčka. No získal som lepší pohľad na extrasenzoriku v živote.

Joachim Gauck - Svoboda

Bývalý nemecký spolkový prezident sa zamýšľa v malej knižke nad aspektami života. Príjemné čítanie na popoludnie.

svoboda.jpg
 
Prekážala mi určitá povrchnosť a niektoré strany boli omáčka. No získal som lepší pohľad na extrasenzoriku v živote.
Podľa mňa aj náročky tam neuvádzali pokročilé informácie, pretože tie sa stávajú nebezpečné v rukách nevzdelaných ľudí.
Z celej knihy však vyplýva jeden dosť podstaný fakt - Extrasenzorika, Jasnovidectvo, telepatia, čítanie myšlienok a podobné ezoterické veci reálne existujú. To, že niektorí jedinci nedokážu prijať tento fakt, neznamená, že to neexistuje.
 
Extrasenzorika, Jasnovidectvo, telepatia, čítanie myšlienok a podobné ezoterické veci reálne existujú.

Teraz čítam knihu "Filozofia života". Je tam konkrétnejšie o parapsychológií. Odporúčam každému, koho táto téma zaujíma. Mimozmyslové schopnosti má v nejakej miere rozvinuté každý z nás. Je dôležité využívať tieto schopnosti na mravno-etický rozvoj seba a svojho okolia.

FilozofiaZivota_Obalka01.jpeg

To, že niektorí jedinci nedokážu prijať tento fakt, neznamená, že to neexistuje.

Možno vytesňujú a popierajú lebo sa boja a plus k tomu je "systém" nastavený tak, aby sa zaoberal iba "rozumom" a aj to v skreslenej miere.

Zo západnej literatúry sú na tému mimozmyslového vnímania vhodné knihy na tému "dream body" alebo "shaman body".

snov.jpg shaman.jpgsnov2.jpg
 
Galuško Jurij Andrejevič - Československo 68

Nikým nechtěné, a proto ze světa odstraněné, svědectví ruského vojenského překladatele zúčastnivšího se na straně vojsk Varšavské smlouvy vstupu do Československa v roce 1968.
Pražské jaro 1968 byla první barevná revoluce.
Chování a myšlení sovětských vojáků bylo přátelské, zasluhující poděkování a vděčnost. Daleko přesahující nemravnost té veřejně činné, všehoschopné, menšiny Československa.❤️


".. Například, na území bývalého říšského protektorátu Čechy a Morava, který byl vytvořen Hitlerem místo bývalé Československé Republiky (Slovensko se odtrhlo a stalo se samostatným fašistickým státem bojujícím proti SSSR), historicky žilo velké množství etnických Němců. V bývalém předválečném Československu jich bylo více než Slováků. Měli své školy, fakulty na univerzitách, divadla, noviny, rozhlasové stanice, jejich představitelé pracovali v kancelářích ministrů i v parlamentu. Za druhé světové války žili Češi a Němci na území protektorátu v míru (o životě Čechů v době války se zmíním později). Do německé armády byli v době války povoláváni jen Němci, Češi povoláváni nebyli (nicméně z toho Češi neměli – můžete mi věřit – žádný komplex méněcennosti).

V roce 1945 byla pod údery Sovětské armády, jak z území Slovenska, tak z území protektorátu Čechy a Morava, v krvavých bitvách, vybita fašistická vojska. V úporných bojích za Československo padlo 144 tisíc našich vojáků, důstojníků a generálů.

Češi se najednou cítili býti „vítěznou národností“. Prezident Edvard Beneš, který se 2. srpna 1945 vrátil z emigrace v Londýně, podepsal dekret o zbavení občanství všech občanů německé národnosti.

Tím Němce zbavili nejen občanství, ale i veškerého vlastnictví. Nebyla jim povolena překladatelská činnost, politická činnost, nesměli provozovat medicínskou a lékárenskou činnost, pracovat ve státních nebo obecních úřadech, provozovat žurnalistickou činnost nebo církevní služby. Všichni Němci se museli do jednoho registrovat na nejbližší policejní stanici. Měli zakázáno chodit ven po 19-té hodině, všichni až do nemluvňat museli nosit nášivky na zádech s písmenem „N“, Němcům bylo zakázáno používat veřejnou dopravu, navštěvovat restaurace, kina a jiná veřejná místa, chodit po chodnících a mluvit německy na ulici. V některých místech městské správy dále vyžadovali, aby nehledě na pohlaví a výšku, měli vyholenou polovinu hlavy (tak byli k poznání již z dálky). Měli povoleno chodit nakupovat pouze v přesně stanovený čas a pokud v tuto dobu do obchodu vstoupil Čech, museli všichni Němci odejít a čekat na ulici, dokud Čech neodešel. V roce 1946 se dočasný dekret prezidenta Beneše stal zákonem. V ten moment začaly masové deportace Němců z Československa.

Se zájmem jsem četl hlášení sovětských vojenských velitelů různých německých osad na hranicích s Československem z let 1945 – 1946. Důstojníci psali, že byli svědky toho, že z Československa bylo deportováno několik desítek až stovek Němců týdně, kteří byli úplně nazí. (V demokratických československých sdělovacích prostředcích tenkrát psali: : …přišli jste k nám s holými zadnicemi, tak také tak odejdete...“) Na československé straně hranice mnoho nahých Němců a Němek zapřahali do povozů a řehtající se omladina se pak vozila směrem k německé hranici. Velitelé důrazně požadovali, aby byl cestou diplomatických jednání vyvinut tlak na československé vedení. Podobné nehoráznosti, urážející lidskou důstojnost, bylo nutno neprodleně zarazit. Dále bylo potřeba otevřít otázku o dodávkách občanského oblečení, protože velitelství byla nucena nahé lidi oblékat do trofejního oblečení fašistické armády zajištěné na skládkách wehrmachtu, nebo byli oblékáni do pytlů tak, že se do pytle udělala díra pro hlavu a pro ruce.."

..


"..Mějme na paměti, že všechny popisované události probíhaly na pozadí „revolučního kvasu“ určitých vrstev obyvatelstva Československa. Ano, byly stávky, shromáždění, ve městech a vesnicích byla vylepována velká množství letáků s antisovětským obsahem. Organizovaly se pochody po ulicích s hesly: „Lenine, vzbuď se! Brežněv se zbláznil!“ Novináři hromadných sdělovacích prostředků a herci neustávali ve výzvách k boji s okupanty. Mládež také zapalovala revoluční nadšení, kde mohla. Například na zelené loučce poblíž bratislavské univerzity bylo, před objektivy fotoaparátů a kamer mnoha a mnoha novinářů, uspořádáno představení téměř stejné jako u našich pussi riot v biologickém muzeu v Moskvě. Za smíchu, souhlasného pokřikování a povzbuzování okolního davu studentů v Bratislavě hromadně kopulovalo deset párů studentů. To všechno pod heslem: „Potřebujeme vojáky pro boj s okupanty.“
 
Naposledy upravené:
Galuško Jurij Andrejevič - Československo 68

Nikým nechtěné, a proto ze světa odstraněné, svědectví ruského vojenského překladatele zúčastnivšího se na straně vojsk Varšavské smlouvy vstupu do Československa v roce 1968.
Pražské jaro 1968 byla první barevná revoluce.
Chování a myšlení sovětských vojáků bylo ukázkové, zasluhující poděkování a vděčnost. Daleko přesahující mravnost veřejně činné, protivící se, části obyvatelstva Československa.❤️


".. Například, na území bývalého říšského protektorátu Čechy a Morava, který byl vytvořen Hitlerem místo bývalé Československé Republiky (Slovensko se odtrhlo a stalo se samostatným fašistickým státem bojujícím proti SSSR), historicky žilo velké množství etnických Němců. V bývalém předválečném Československu jich bylo více než Slováků. Měli své školy, fakulty na univerzitách, divadla, noviny, rozhlasové stanice, jejich představitelé pracovali v kancelářích ministrů i v parlamentu. Za druhé světové války žili Češi a Němci na území protektorátu v míru (o životě Čechů v době války se zmíním později). Do německé armády byli v době války povoláváni jen Němci, Češi povoláváni nebyli (nicméně z toho Češi neměli – můžete mi věřit – žádný komplex méněcennosti).

V roce 1945 byla pod údery Sovětské armády, jak z území Slovenska, tak z území protektorátu Čechy a Morava, v krvavých bitvách, vybita fašistická vojska. V úporných bojích za Československo padlo 144 tisíc našich vojáků, důstojníků a generálů.

Češi se najednou cítili býti „vítěznou národností“. Prezident Edvard Beneš, který se 2. srpna 1945 vrátil z emigrace v Londýně, podepsal dekret o zbavení občanství všech občanů německé národnosti.

Tím Němce zbavili nejen občanství, ale i veškerého vlastnictví. Nebyla jim povolena překladatelská činnost, politická činnost, nesměli provozovat medicínskou a lékárenskou činnost, pracovat ve státních nebo obecních úřadech, provozovat žurnalistickou činnost nebo církevní služby. Všichni Němci se museli do jednoho registrovat na nejbližší policejní stanici. Měli zakázáno chodit ven po 19-té hodině, všichni až do nemluvňat museli nosit nášivky na zádech s písmenem „N“, Němcům bylo zakázáno používat veřejnou dopravu, navštěvovat restaurace, kina a jiná veřejná místa, chodit po chodnících a mluvit německy na ulici. V některých místech městské správy dále vyžadovali, aby nehledě na pohlaví a výšku, měli vyholenou polovinu hlavy (tak byli k poznání již z dálky). Měli povoleno chodit nakupovat pouze v přesně stanovený čas a pokud v tuto dobu do obchodu vstoupil Čech, museli všichni Němci odejít a čekat na ulici, dokud Čech neodešel. V roce 1946 se dočasný dekret prezidenta Beneše stal zákonem. V ten moment začaly masové deportace Němců z Československa.

Se zájmem jsem četl hlášení sovětských vojenských velitelů různých německých osad na hranicích s Československem z let 1945 – 1946. Důstojníci psali, že byli svědky toho, že z Československa bylo deportováno několik desítek až stovek Němců týdně, kteří byli úplně nazí. (V demokratických československých sdělovacích prostředcích tenkrát psali: : …přišli jste k nám s holými zadnicemi, tak také tak odejdete...“) Na československé straně hranice mnoho nahých Němců a Němek zapřahali do povozů a řehtající se omladina se pak vozila směrem k německé hranici. Velitelé důrazně požadovali, aby byl cestou diplomatických jednání vyvinut tlak na československé vedení. Podobné nehoráznosti, urážející lidskou důstojnost, bylo nutno neprodleně zarazit. Dále bylo potřeba otevřít otázku o dodávkách občanského oblečení, protože velitelství byla nucena nahé lidi oblékat do trofejního oblečení fašistické armády zajištěné na skládkách wehrmachtu, nebo byli oblékáni do pytlů tak, že se do pytle udělala díra pro hlavu a pro ruce.."

..


"..Mějme na paměti, že všechny popisované události probíhaly na pozadí „revolučního kvasu“ určitých vrstev obyvatelstva Československa. Ano, byly stávky, shromáždění, ve městech a vesnicích byla vylepována velká množství letáků s antisovětským obsahem. Organizovaly se pochody po ulicích s hesly: „Lenine, vzbuď se! Brežněv se zbláznil!“ Novináři hromadných sdělovacích prostředků a herci neustávali ve výzvách k boji s okupanty. Mládež také zapalovala revoluční nadšení, kde mohla. Například na zelené loučce poblíž bratislavské univerzity bylo, před objektivy fotoaparátů a kamer mnoha a mnoha novinářů, uspořádáno představení téměř stejné jako u našich pussi riot v biologickém muzeu v Moskvě. Za smíchu, souhlasného pokřikování a povzbuzování okolního davu studentů v Bratislavě hromadně kopulovalo deset párů studentů. To všechno pod heslem: „Potřebujeme vojáky pro boj s okupanty.“
To je dost zkreslený pohled, ne?
Život s Němci v míru za protektorátu? To si snad autor dělá legraci. Co je to za mír, když někdo musí držet hubu a krok, aby přežil? 360 000 mrtvých je málo? Tak ve srovnání s Bělorusy, kterých z 10 milionů zahynulo dva a půl milionu ano, ale absolutně vzato to málo rozhodně není.
Autor poukazuje na různé excesy při odsunu, které se stávaly, ale nebyly pravidlem. S Němci se nenakládalo o nic hůře, než oni nakládali např. se židy. A hlavně Němci nebyli transportováni do koncentračních táborů k likvidaci, ale do Německa, kde dostali šanci na nový život. Bylo stanoveno, co a kolik si s sebou mohou nebo nemohou vzít. Na to, čeho se před tím dopustili, to bylo naprosto humánní řešení.
Že si pár duševních chudáků vybíjelo vztek, léčilo mindráky nebo se snažilo "odčinit" předchozí kolaboraci, to za těchto okolností prostě bývá.
 
Holger Kersten - Ježiš žil v Indii (ruský preklad)
cover.jpg
Práve som len začala, takže ešte nemôžem povedať svoj názor.

spolu s ňou

Dostatočne Univerzálna Teória Riadenia (zjednodušená verzia, následne by som si rada prečítala originál)
 
Naposledy upravené:
Galuško Jurij Andrejevič - Československo 68

Nikým nechtěné, a proto ze světa odstraněné, svědectví ruského vojenského překladatele zúčastnivšího se na straně vojsk Varšavské smlouvy vstupu do Československa v roce 1968.
Pražské jaro 1968 byla první barevná revoluce.
Chování a myšlení sovětských vojáků bylo přátelské, zasluhující poděkování a vděčnost. Daleko přesahující nemravnost té veřejně činné, všehoschopné, menšiny Československa.❤️


".. Například, na území bývalého říšského protektorátu Čechy a Morava, který byl vytvořen Hitlerem místo bývalé Československé Republiky (Slovensko se odtrhlo a stalo se samostatným fašistickým státem bojujícím proti SSSR), historicky žilo velké množství etnických Němců. V bývalém předválečném Československu jich bylo více než Slováků. Měli své školy, fakulty na univerzitách, divadla, noviny, rozhlasové stanice, jejich představitelé pracovali v kancelářích ministrů i v parlamentu. Za druhé světové války žili Češi a Němci na území protektorátu v míru (o životě Čechů v době války se zmíním později). Do německé armády byli v době války povoláváni jen Němci, Češi povoláváni nebyli (nicméně z toho Češi neměli – můžete mi věřit – žádný komplex méněcennosti).

V roce 1945 byla pod údery Sovětské armády, jak z území Slovenska, tak z území protektorátu Čechy a Morava, v krvavých bitvách, vybita fašistická vojska. V úporných bojích za Československo padlo 144 tisíc našich vojáků, důstojníků a generálů.

Češi se najednou cítili býti „vítěznou národností“. Prezident Edvard Beneš, který se 2. srpna 1945 vrátil z emigrace v Londýně, podepsal dekret o zbavení občanství všech občanů německé národnosti.

Tím Němce zbavili nejen občanství, ale i veškerého vlastnictví. Nebyla jim povolena překladatelská činnost, politická činnost, nesměli provozovat medicínskou a lékárenskou činnost, pracovat ve státních nebo obecních úřadech, provozovat žurnalistickou činnost nebo církevní služby. Všichni Němci se museli do jednoho registrovat na nejbližší policejní stanici. Měli zakázáno chodit ven po 19-té hodině, všichni až do nemluvňat museli nosit nášivky na zádech s písmenem „N“, Němcům bylo zakázáno používat veřejnou dopravu, navštěvovat restaurace, kina a jiná veřejná místa, chodit po chodnících a mluvit německy na ulici. V některých místech městské správy dále vyžadovali, aby nehledě na pohlaví a výšku, měli vyholenou polovinu hlavy (tak byli k poznání již z dálky). Měli povoleno chodit nakupovat pouze v přesně stanovený čas a pokud v tuto dobu do obchodu vstoupil Čech, museli všichni Němci odejít a čekat na ulici, dokud Čech neodešel. V roce 1946 se dočasný dekret prezidenta Beneše stal zákonem. V ten moment začaly masové deportace Němců z Československa.

Se zájmem jsem četl hlášení sovětských vojenských velitelů různých německých osad na hranicích s Československem z let 1945 – 1946. Důstojníci psali, že byli svědky toho, že z Československa bylo deportováno několik desítek až stovek Němců týdně, kteří byli úplně nazí. (V demokratických československých sdělovacích prostředcích tenkrát psali: : …přišli jste k nám s holými zadnicemi, tak také tak odejdete...“) Na československé straně hranice mnoho nahých Němců a Němek zapřahali do povozů a řehtající se omladina se pak vozila směrem k německé hranici. Velitelé důrazně požadovali, aby byl cestou diplomatických jednání vyvinut tlak na československé vedení. Podobné nehoráznosti, urážející lidskou důstojnost, bylo nutno neprodleně zarazit. Dále bylo potřeba otevřít otázku o dodávkách občanského oblečení, protože velitelství byla nucena nahé lidi oblékat do trofejního oblečení fašistické armády zajištěné na skládkách wehrmachtu, nebo byli oblékáni do pytlů tak, že se do pytle udělala díra pro hlavu a pro ruce.."

..


"..Mějme na paměti, že všechny popisované události probíhaly na pozadí „revolučního kvasu“ určitých vrstev obyvatelstva Československa. Ano, byly stávky, shromáždění, ve městech a vesnicích byla vylepována velká množství letáků s antisovětským obsahem. Organizovaly se pochody po ulicích s hesly: „Lenine, vzbuď se! Brežněv se zbláznil!“ Novináři hromadných sdělovacích prostředků a herci neustávali ve výzvách k boji s okupanty. Mládež také zapalovala revoluční nadšení, kde mohla. Například na zelené loučce poblíž bratislavské univerzity bylo, před objektivy fotoaparátů a kamer mnoha a mnoha novinářů, uspořádáno představení téměř stejné jako u našich pussi riot v biologickém muzeu v Moskvě. Za smíchu, souhlasného pokřikování a povzbuzování okolního davu studentů v Bratislavě hromadně kopulovalo deset párů studentů. To všechno pod heslem: „Potřebujeme vojáky pro boj s okupanty.“
Anjuško, není náhodou ten text tak trochu nevybíravým útokem na na oba naše národy na 2. prioritě ZPŘ?
 
Dostal som
V knihe istý Svamí Prabhupáda prináša ľuďom západnej kultúry iný pohľad na svet. Dokola sa tam opakuje Háre Krišna mantra a nejaké myšlienky typu - človek sa musí oslobodiť od materializmu a musí nasledovať nejakého Krišnu (Krista?). Na začiatku sa spomína, že Krišna bojoval na poli pri Kurušetri - takže to bol človek z kostí. Ale potom ktosi začal z neho robiť božstvo. Po viac ako 200 stranách som si uvedomil, že to je vlastne RKC propaganda. Tie isté frázy, to isté uctievanie akéhosi idola bez logického vysvetlenia. Akurát k tomu pridali jednu vec - nezabíjať kravy. Miestami sa snaží guru vysvetliť niečo ale podľa mňa jeho vysvetlenia sú veľmi plytké a chabé. Celkový dojem z tej knihy - Hare krišna hnutie bolo vytvorené na podchytenie ľudí, ktorí utielki od iných náboženstiev. Hlavne fakt, že tam ten guru dokola trepe o zanechaní materializmu hovorí o tom, že to je imitačno provokačný projekt. Veď keď by sa všetci ľudia na planéte dali na hare krišna a zanechali by materializmus, tak by prišiel niekto kto by im všetky tie materiálne statky ukradol , nejaký gates, alebo rotschield. A tiež keď civilizácia zanechá materializmus, tak ako sa bude brániť agresii civilizácií prichádzajúcich z vesmíru? No najskôr nijako. Prví jašteri s červenokožcami čo sa objavia pri našej planéte nás jednoducho vyhladia bez odporu. A žiadne hare krišna nám potom nepomôže. To bol len jednoduchý príklad.

Vo všeobecnsoti - duša človeka bola poslaná do materiálneho sveta preto aby tvorila aby zúrodňovala planéty, aby šírila ďalej život. Ale tí krišnovci hovoria, že nič také potrebné nie je, je potrebné len spievať mantru a cieliť na nekonečný život po boku krišnu (krista?).
Kniha hodná na zapaľovanie krbu.
 
Vážné upozornění:
Další sporné části celkového obrazu, a v knize je jich mnoho, jsou určené pouze pro sebevědomě pochybující, ty v základním nastavení duše neotřesitelné. Nikoliv pro názorově vratké stádo snadno ovladatelné výkyvy zevšeobecněných prostředků řízení na 2. prioritě, nebo pro ty, co to stádo chtějí svou "nezištnou ochranou v podobě zamlčení rozporů" zachovat bez podnětů, tzn. nemyslící a tím ovladatelné co nejdéle..
 • Upálení Jana Palacha, studenta filosofické fakulty Karlovy univerzity, v polovině ledna 1969, proběhlo podle plánu Britů. Palach doplatil na svou důvěřivost agentu MI6. Věřil, že z té předané lahvičky bude hořet bezbolestně, jenom na oko, pro připravené novináře a kameramany, nechtěl zemřít.
 • Upálení Jana Zajíce o měsíc později byl skutečně dobrovolný záměr samotáře obětovat život.
 • Atentát na Heydricha byl naplánovaný i s "odpisem" všech atentátníků jako sakrální oběti.
 • Čestný Julius Fučík sám sebe udal při zátahu na stranické soudruhy, vysvětleno proč musel.
 • Pražské povstání začalo až po kapitulaci Hitlera, přineslo zbytečné oběti Rudé armádě.

 • Carské Rusko za První světové bojovalo za tyto cíle:

  • přístup do Středozemního moře, obsazení Bospor a Dardanel, takže Cařihradu
  • rozšíření o území se slovanským obyvatelstvem, Polsko, Slovensko, Čechy
  • přístup na Jadran uznáním slovanského Balkánu za oblast ruského vlivu
 • Nadnárodním řízením nechtěné slovanské stmelení přerušily vnitřní revoluce v roce 1917
 • Na straně Ruska bylo až milion zajatých vojáků Rakousko-Uherska, vznikli tak i Legionáři, nejdříve pomáhající revoluci, ale po francouzských organizačních zásazích revoluci škodící.
 • Odpor vůči RU mocnářství se u nás dělil na tyto hlavní skupiny:
  • Čechy a Slováky usilující být součástí slovanského světa, a ti se dělili na:
   - řadové občany zneužíváné k opačným cílům pod mylnou vidinou budování svého státu
   - elitáři projevující tento záměr byli rakousko-uherskou kontrarozvědkou vražděni
  • Elitáře obou národů, zednáře, směřující na Západ, podporované Západem: Masaryk a Beneš, "Buď tedy měli dar předvídavosti, nebo jednoduše věděli, že Rusko se, jako státní útvar, v blízké době ztratí z politické mapy světa."
   • Třetím členem tohoto kalného „orgánu moci“ byl Slovák Milan Rastislav Štefánik
 • Následuje nelichotivý popis života zednáře Štefánika jako všehoschopného poskoka Francie (,nebo francouzské zednářské lóže Grand Orient de France?) zakončený jeho sestřelením v postavení ministra obrany vlastní PVO (!) před přistáním v Bratislavě. Zdůvodněním byl jeho "slovenský nacionalismus", odklon od nastoupené žido-zednářské cesty. Pro svou vlast by možná udělal cokoliv, ale k cizím byl bezohledný:
  V době povstání Československých legií na Transsibiřské magistrále udělal M. R. Štefánik, muž se skvělým osudem a temným životopisem, skutečně maximum pro to, aby byly prolity potoky ruské krve a aby pak bylo možné efektivně realizovat loupež ruských cenností silami legionu.
 • Nelichotivý popis života Mäsiarika (česky "řezníček" - nomen omen), také zednáře a proto připuštěného k dceři miliardáře Charlese Richarda Cranea, co financoval jednoho ze zakladatelů FEDu a pozdějšího prezidenta Woodrow Wilsona. Opět uplatněný osvědčený institut "židovské manželky". Mäsiarikovi, ostatně jako každému poskoku Západu, bylo umožněno přednášet na amerických druhořadých univerzitách. Stejně jak Klausovi, Gorbačovovi. Ševarnadzemu, Jelcinovi, Gajdarovi, Čubajsovi a dalším známým loutkám. U alkoholika Vency Láhev se musely "prodat jeho umělecké schopnosti".
 • Otec paní Garrigue, miliardář Charles Richard Crane, se vydal do Ruska společně s Trockým a z Petrohradu řídil jeho činnost z amerického velvyslanectví. Z Ruska se vrátil před rokem 1930, opět pohádkově bohatší, Trocký svými "revolučními příkazy" zajišťoval, mimo jiné, mohutný přesun ruského majetku přes Transsibiřskou magistrálu zajištěnou Legionáři, kteří byli podřízeni Štefánikovi jistícímu tento obchod z druhé strany. Tunelování ruského bohatství pak bylo svedeno na Legionáře, což zase posloužilo k rozeštvání slovanských národů mezi sebou.
 • Trasa ruského bohatství : Rusko - Vladivostok - USA - Německo
 • Charles Richard Crane se před tím objevil i jako představitel USA na Versaileské konferenci, kde se postaral o svého zetě Mäsiarika a Beneše.
 • Zednáři Mäsiarik s Benešem slibovali federativní stát, aby pak prosadili ústavu ho popírající a zajišťující ČSR jako jednolitý český stát.
 • „Tvrdí“ liberáloví Masaryk a Beneš brzy pochopili, že vládnout tak složitému státu demokratickými metodami, bude dost těžké. Proto se rozhodli si, co možná nejvíc, tento úkol zjednodušit. Rychle v zemi zavedli zákazy všech stran a občanských organizací, které by v jakékoli míře zdůrazňovaly, nebo jen zmiňovaly, národní identitu".
 • "Vlna zatýkání se přehnala všemi slovenskými městy i vesnicemi."
 • "Mimochodem i v socialistickém Československu byla situace Slováků dost divná. Dnes, kdovíproč, nikdo nemluví o tom, že když vstoupila vojska Varšavské smlouvy do Československa, první, co udělaly vládní orgány po naší prosbě, bylo to, že prohlásily Slovenskou socialistickou republiku v rámci Československé socialistické republiky. Do té doby byly na území Slovenska jen Východoslovenská a Západoslovenská autonomní oblast. Do vyhlášení Slovenské socialistické republiky se zde slovenština vyučovala jen na základních školách a to jen do pátého ročníku. Když chtěli slovenští rodiče, aby jejich děti studovali na gymnáziích a vysokých školách, museli své ratolesti dát do škol s vyučováním v češtině. Na Bratislavské univerzitě se přednášelo jen česky. V ozbrojených silách v tehdejší podivné době mohli sloužit slovenští důstojníci jen do hodnosti kapitána včetně. Pravda, v jednom druhu vojsk toto pravidlo neplatilo – ve vojenských vzdušných silách. Tam byli hlavně Slováci.
 • Základem prvorepublikové armády byly poslušní Legionáři, tzn. nikoliv ti, co se protivili zavádění Štefánikových změn, které měnili svéprávné dobrovolníky na omezené žoldáky bez vlastní vůle slepě vykonávající vůli nadřízených.
 • Při popisu činnosti Legionářů v Rusku následuje výčet zmizelých hodnot ruského majetku. V době občanské války byl ve společnosti obrovský zmatek a Legionáři se jistě účetním hodili stejně jako skladníkům požár. Všechno zmizelé se připsalo na jejich účet.
 • "Nikdo ze známých Čechů mi nemohl smysluplně objasnit ten záhadný fakt, jak je to možné, že jedna z částí v První světové válce poraženého Rakouska-Uherska, kde vznikl samostaný stát, má valutu – Československou korunu – která byla až do roku 1938 jednou z nejstabilnějších měn světa. (Všechny odpovědi na tuto otázku vedly k vždy k jednomu: „Tak se to stalo, Československu se to povedlo, padla mu karta.“) Československá koruna zaujímala čtvrté místo na světě po anglické libře, americkém dolaru a francouzském franku. Jakými zlatými zásobami byla zabezpečena tato valuta (v tu dobu ještě musela být každá měna podložena zlatem)? Pravda, celá zlatá zásoba První Československé republiky byla „spolehlivě“ uschována v Anglii, která ji po vzniku říšského protektorátu „Böhmen und Mähren“ klidně předala fašistickému Německu, jako „zákonnému nástupci“ Československa. Za toto zlato pak hitlerovské Německo získávalo z USA a Anglie strategické suroviny potřebné pro své ozbrojené síly: naftu a produkty z ní, trhaviny atd."
 • "V té době se Československo stalo jednou z ekonomicky nejrozvinutějších zemí Evropy. Produkci metalurgických i vojenských podniků mladé republiky vesele kupovali po celém světě. Československo se stalo světovou „kovárnou zbraní“. Export zbraní z Československa dosahoval v předválečném období 40% celosvětového exportu zbraní.
 • Tabulka: Vzájemný stav sil Německa a Československa k podzimu roku 1938.
 • Jak je z tabulky vidět, lidské síly měly obě země prakticky stejné. Navíc, Němci by museli překonávat linie opevnění kde bylo možno jejich jednotky vysílit a zničit. V tancích měli Němci převahu o 320 kusů. Nicméně je třeba mít na zřeteli, že základ fašistických tankových divizí tvořily tanky, vyzbrojené výlučně kulomety. Ve Španělsku tyto tanky ukázaly svou neschopnost čelit republikánským protitankovým jednotkám vyzbrojeným ruskými tanky a ručními protitankovými zbraněmi. Českoslovenští tankisté měli ve výzbroji na svou dobu nejlepší tank na světě T35 TnhpS (ČKD), vyzbrojený 37mm dělem). Podobných tanků měli Němci jen 45 a 35 strojů mělo 75mm dělo. Všechna ostatní obrněná technika sestávala z tančíků s těžkými kulomety. Jejich pevné zavěšení a špatný výhled velmi zhoršovaly jejich bojové vlastnosti. Sovětští vojenští specialisté se stědře dělili o své bohaté bojové zkušenosti s jejich ničením získané ve Španělsku.
 • Premiérem a současně i ministrem obrany se stal náš dobrý známý „hrdina sibiřského pochodu“, legionář a zakladatel „Legionbanky“ a současně i náčelník československého generálního štábu generál Jan Syrový. Toto jmenování bylo, dle mého názoru, významné. To proto, že armádní generál Jan Syrový nebyl kádrový voják, neměl žádné vojenské vzdělání. Před první světovou válkou pracoval jako obchodní zástupce, tedy zástupce jakýchsi obchodních firem a domlouval se tedy s klienty a to tak, aby především sám nepřišel zkrátka.
 • Byl to generál Syrový, co měl podíl na složení zbraní před Wehrmachtem. Vždy se s každým domluvil, domluvil se i s Hitlerem.
  Vtipná perlička k 21. září 1938: Večer dorazil mnohatisícový dav na Pražský hrad. Prezident Beneš spal, ale jeho žena ho odmítla vzbudit, dav nakonec uklidnil několika větami generál Syrový. PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. S. 163-167
 • Po roce 1947 byl Syrový za spolupráci s fašistickými okupanty odsouzen na 20 let žaláře, prezident E. Beneš rozsudek potvrdil a poslal tak zasloužilého legionáře rovnou na pryčnu. Pravda, v roce 1960 byl omilostněn (ve skutečnosti znal mnoho a mnohé a něco zajímavého ze života i pověděl a to nejen o Sibiři) a tiše žil v Praze ze státní penze až do své smrti v roce 1971.
 • Když tedy před Československou republikou vyvstalo dilema, zda bojovat nebo se vzdát, rozhodla "elita" země pro druhou variantu.
 • Na jedno zasedání vlády, když se projednávala právě tato palčivá otázka, přišel miliardář Baťa – majitel závodů na výrobu obuvi – a jménem československých průmyslníků udělal následující prohlášení. „Podívejte se (vytáhl z portmonky 1 000,- Kč), pokud pozveme Stalina na pomoc, budou Němci v konečném důsledku poraženi, ale toto (zamával tisícovkou nad hlavou) už nikdy mít nebudeme. Když ale přijdou Němci, budeme mít tohle (a pro názornost zamával nad hlavou pětitisícovkou).“
 • Proto, plně mobilizovaná, výborně vyzbrojená a vycvičená, téměř dvoumilionová armáda, když dostala hanebný rozkaz od starého legionářského cesťáka generála Syrového „Bajonety do země!“, jej téměř bez námitek vyplnila a s klidným svědomím a pocitem dobře vykonané práce se rozešla do svých domovů a svými zbraněmi a municí naplnila německé arzenály. Jistý německý plukovník Iken se nadšeně dělil o zážitky s Českými tankovými důstojníky: „Češi nám dali k dispozici všechny informace o svých tancích. Čeští důstojníci si byli jisti, že jejich tanky plně vyhovují potřebám Wehrmachtu… Spolupráce s nimi byla velmi plodná a přátelská. Nikdy jsme se nesetkali se sabotážními nebo jinými akcemi odporu.“ (Д. Форти, Германская бронетехника во Второй мировой войне“. М.! АСТ, 2003).
 • Ne náhodou vydal říšský protektor Heydrich, hned po svém příjezdu do Prahy a jako svůj první počin v protektorátu vůbec, direktivu o zvýšení platů inženýrských a technických pracovníků v oborech vyrábějících vojenskou produkci a zavedl povinný šestidenní pracovní týden. Ještě větší, dalo by se říci, že přímo otcovskou starost, projevil o České pracující říšský ministr Josef Goebbels, který podepsal nařízení „O vytvoření dobré nálady u obyvatelstva protektorátu Čechy a Morava“ (no zkuste si představit něco podobného na okupovaném sovětském území). V tomto dokumentu bylo přesně stanoveno, kolik biografů, kaváren a restaurací, divadel, cirkusů i pivnic má být v každém městě i vesnici protektorátu v závislosti na počtu obyvatelstva. To proto, že jen dobře odpočinutí inženýři a dělníci budou tvrdě pracovat a vyrábět kvalitní vojenskou produkci. Velmi mě zaujal jeden z bodů tohoto dokumentu, kde se pravilo, že filmová studia Barrandov musí natáčet dvě hudební filmové komedie za týden. A oni natáčeli, bez oddechu pracovali a veselili národ jak mohli. Na plátna se hrnuly hloupoučké komedie o mladé hraběnce, která regulérně nasazuje parohy svému hloupému, starému muži s bandou sousedů, trhovců, policajtů a mnichů, o milostných dobrodružstvích kadeřníka k neutahání atd. Všechny filmy měly povinně šťastný konec, všichni se vesele smáli a plesali až do úpadu. (Sám jsem zažil ty časy, kdy se tyto umělecké perly vysílaly v československé televizi v programu „Retro“).
 
Naposledy upravené:
Naspäť
Top Bottom