Matéria-Informácia-Miera (MIM)

In-formácia je pohyb. Pohyb je normálny stav.
Prečo? veď neinformuješ pohybom, ale mierou v matérii... Pohyb je prirodzená vlastnosť matérie, sama osebe nič nerobí. Ak by matéria neobsahovala mieru, tak o žiadnom informovaní by nemohla byť reč.
 
Alebo inými slovami. Prečo fotón s frekvenciou v žltom spektre reaguje (informuje) pri dopade na pokožku inak ako foton s frekvenciou v rentgenovom spektre? Letia rovnakou rýchlosťou. Pohyb je ten istý, rýchlosť aj smer.... Čo je ale iné?
 
Naposledy upravené:
Podľa mňa dimenzie, to sú len materiálne miery. Je to matrica, ktorá určuje rámec pre všetko, čo je v nej.

Ak si MIM časticu predstavíš ako kocku lega, tak dimenzie sú neviditeľné steny domu, ktoré ohraničujú priestor známym časticiam, ktoré fyzici skúmajú. Dimenzie možno existujú na úrovni materiálneho vákua.

Dimenzia je hmotné niečo, čo informuje každú časticu, akým smerom sa pohybovať môže, a akým nesmie.
Každá miera je jedna dimenzia. Je ich veľa, možno nekonečno. Keď niekto len počuje, je pre neho nadobudnutie čo i len čierno-bieleho zraku ďalšou dimenziou, farebného ďalšou.
Sluch je tlak (presnejśie zmena tlaku v plyne, alebo v inom médiu).
Je to odvodená jednotka SI.
Vnímanie svetelnosť, svetelnosť patrí k základným jednotkám SI (cd - candela).
Farebnosť je vnímanie zloženia konkrétneho typu svetla.
Vnínamie času - je pomerom dvoch frekvencii, z ktorých si jednu subjektívne zvolím ako etalón.
Dĺžka je ďalśia zo základných jednotiek SI (m).
Vnímanie hmotnosti = kg
atď.
všetko miery, rozmery hmoty (= existencie, matérie)
 
Prečo fotón s frekvenciou v žltom spektre reaguje (informuje) pri dopade na pokožku inak ako foton s frekvenciou v rentgenovom spektre?
Podľa mňa aj fotón, ktorý letí vzduchom kmitá. Hovorí o tom ten pokus so štrbinou, kedy cez malú štrbinu doslova prelietavajú fotóny, ktoré by nemali (ak by foton letel priamo, tak by sa zastavil na stenách štrbiny). To potvrdzuje, že fotóny kmitajú počas letu. A kmitočet má vplyv na farbu.
 
Čo uvádza hmotu do pohybu?

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w

Prípadne

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=ZqRA7m1KEGQ


Ešte tak rozmýšľam.
Informácia - elektrón, neutrón, protón.
Miera - usporiadanie elektrónov, neutrónov, protónov.
Matéria - Atom

Informácia - Atom uhlíka, vodíka.
Miera - usporiadanie atómov.
Matéria - molekula.

Informácia - molekula.
Miera - usporiadanie molekúl.
Matéria - guma.

Informácia - Guma
Miera - tvar gumy
Matéria - Pneumatika.
.....

Pridávaním mier dostaneme stále novú, komplikovanejšiu matériu.
 
Podľa mňa aj fotón, ktorý letí vzduchom kmitá. Hovorí o tom ten pokus so štrbinou, kedy cez malú štrbinu doslova prelietavajú fotóny, ktoré by nemali (ak by foton letel priamo, tak by sa zastavil na stenách štrbiny). To potvrdzuje, že fotóny kmitajú počas letu. A kmitočet má vplyv na farbu.
Jasne, pohyb je všade, a aj samotný fotón má vo svojej vnútornej štruktúre informačné procesy, je zložený z jemných prvkov letiacej matérie nadelenej mierou. A tieto sa tiež delia na ešte menšie pohyblivé procesy. Ale o to nejde. Ide o konkrétny úkon informovania na danej úrovni hierarchie hmoty. Letiaci fotón pri dopade na pokožku ju informuje o tom, ako má zareagovať.

Ľudo hovorí, že informácia je samotný pohyb. No fotóny všetky letia rovnako rýchlo, aj rovnakým smerom. T.j. pohybom (na tejto úrovni hierarchie hmoty) sa nelíšia, a predsa informujú inak! To znamená, že tá informácia nebude v samotnom pohybe, ale v niečom inom...

Áno, môžete povedať, že fotón vo svojom vnútri sa pohybuje (kmitá inak), keď má napr. 500nm vlnovú dlžku, a inak keď má 5nm. No ako sa nazýva to, čo odlišuje jeden druh pohybu od iného druhu pohybu? Lebo ten pohyb sa musí niečím odlišovať, ak má informovať inak!
 
Podľa mňa aj fotón, ktorý letí vzduchom kmitá. Hovorí o tom ten pokus so štrbinou, kedy cez malú štrbinu doslova prelietavajú fotóny, ktoré by nemali (ak by foton letel priamo, tak by sa zastavil na stenách štrbiny). To potvrdzuje, že fotóny kmitajú počas letu. A kmitočet má vplyv na farbu.
V podstate sám naznačuješ, že pri informovaní nie je dôležitý samotný pohyb, ale forma pohybu, a práve v tomto sa častice matérie líšia.
Vďaka forme pohybu rovnakých častíc je výsledok informovania úplne iný. A čo je to forma v reči KSB? Ak má niečo vplyv na výsledok informačných procesov medzi časticami (alebo akýmikoľvek dvomi hmotami), tak je to práve forma pohybu danej hmoty.
 
Naposledy upravené:
Ono je to paradoxné:
Samotná matéria sa popísať nedá.
Samotný pohyb sa popísať nedá.

Jediné, čo dokáže popísať matériu a pohyb, je miera, ktorá matérii aj pohybu dáva rôzne geometrické a merateľné formy. Inými slovami, vlastnosti.

Miera, to je nekonečný súbor najrôznejších matematických a geometrických zákonov a vzťahov, aké v celom vesmíre existujú. Pohybujúca sa matéria je ich nosičom a vykonávateľom.

Hovorí sa, že Boh je jednota. Ak sa teda všetky existujúce čiastkové miery majú spojiť do ucelenej jednoty, tak pravdepodobne to bude jedno obrovské gigantické umelecké dielo, predstavenie, inteligentný fraktál, vesmírna symfónia Života.
 
Naposledy upravené:
Dám sem príklad zo života, ktorý ukazuje na rozdiel medzi HEPČ a MIM.
Včera večer manželka v jednej izbe pracovala a ja som sa hral s dcérou v inej izbe. Z ničoho nič mi prebleskla hlavou myšlienka o jednom bývalom kolegovi manželky. O pár minút som prišiel za manželkou, a videl som, že nepracuje, ale píše si s niekým správy. To si písala s bývalou kolegyňou hlavne o tom bývalom kolegovi, o ktorom som 5 minút dozadu rozmýšľal.

Ak by som to chcel vysvetliť v systéme HEPČ, tak to si ani neviem predstaviť. Hmota - nič, energia - neviem, či fyzici s titulmi dokážu merať energiu myšlienok, priestor a čas - neviem, čo to s tým má spoločné. Prosto nevysvetliteľné a zvyčajne na to ľudia povedia, že: to sa stáva, zhoda náhod, alebo aj výmysel, nemožné alebo aj naopak - všetko je možné, paranormálne, atď.

Ale v systéme MIM to možno vysvetlenie má. Neviem presne aké, zatiaľ mi napadá to, že prišlo k výmene správ, teda kódu v podobe písmen a číslic (miera), ktoré in-formovali moju manželku. A tá in-formácia bola taká silná, že buď ona sama alebo následne myšlienky mojej manželky rozkmitali (matéria) priestor a preniesli tú in-formáciu ku mne do vedľajšej izby.

To zároveň potvrdzuje skutočnosť, že myšlienky majú svoju váhu, a o to viac všetky naše slová a ešte viac činy. A potom mi z toho vychádza, že praktická realizácia riadenia v systéme MIM sa dá síce relatívne jednoducho vysvetliť na príklade s palicou, ako to LUDO napísal, ale jej cielené využitie má skôr podobu rôznych (niekým) želaných zmien štatistiky sociálnych supersystémov.
 
Neviem presne aké,
Torzné polia, biopole, vysvetľuje "telepatiu".

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=BqUoo4O02Wo
 
A tá in-formácia bola taká silná, že buď ona sama alebo následne myšlienky mojej manželky rozkmitali (matéria) priestor a preniesli tú in-formáciu ku mne do vedľajšej izby.
Toto je dôsledkom prepojenosti vašich biopolí. Toto je reálny príklad prejavu toho, čo píše biblia o zväzku muža a ženy, že sa stávajú jednym telom a jednou dušou.
Ak je zväzok harmonický, tak takéto udalosti a prejavy sú skôr pravidlom, zákonitosťou než zriedkavosťou.
 
veď predsa Miera je iná. Sám to píšeš o niečo vyššie, že majú rôznu frekvenciu.
Presne, a práve tá je zodpovedná za Informovanie, nie pohyb.
Fotón môže letieť (pohyb) vesmírom tisícky rokov a nič sa nedeje (t.j. pohyb je neutrálny faktor). No až keď narazí do inej hmoty, tak miera v tom fotóne informuje hmotu, do ktorej narazila, a tá informácia/miera spôsobí zmeny u oboch matérii.
 
Dám sem príklad zo života, ktorý ukazuje na rozdiel medzi HEPČ a MIM.
Včera večer manželka v jednej izbe pracovala a ja som sa hral s dcérou v inej izbe. Z ničoho nič mi prebleskla hlavou myšlienka o jednom bývalom kolegovi manželky. O pár minút som prišiel za manželkou, a videl som, že nepracuje, ale píše si s niekým správy. To si písala s bývalou kolegyňou hlavne o tom bývalom kolegovi, o ktorom som 5 minút dozadu rozmýšľal.

Ak by som to chcel vysvetliť v systéme HEPČ, tak to si ani neviem predstaviť. Hmota - nič, energia - neviem, či fyzici s titulmi dokážu merať energiu myšlienok, priestor a čas - neviem, čo to s tým má spoločné. Prosto nevysvetliteľné a zvyčajne na to ľudia povedia, že: to sa stáva, zhoda náhod, alebo aj výmysel, nemožné alebo aj naopak - všetko je možné, paranormálne, atď.

Ale v systéme MIM to možno vysvetlenie má. Neviem presne aké, zatiaľ mi napadá to, že prišlo k výmene správ, teda kódu v podobe písmen a číslic (miera), ktoré in-formovali moju manželku. A tá in-formácia bola taká silná, že buď ona sama alebo následne myšlienky mojej manželky rozkmitali (matéria) priestor a preniesli tú in-formáciu ku mne do vedľajšej izby.

To zároveň potvrdzuje skutočnosť, že myšlienky majú svoju váhu, a o to viac všetky naše slová a ešte viac činy. A potom mi z toho vychádza, že praktická realizácia riadenia v systéme MIM sa dá síce relatívne jednoducho vysvetliť na príklade s palicou, ako to LUDO napísal, ale jej cielené využitie má skôr podobu rôznych (niekým) želaných zmien štatistiky sociálnych supersystémov.
Ty aj s manželkou ste naladení na jednej vlne. Podobne ako je to u vysielačiek. Naladíš si frekvenciu, a počuješ, o čom hovorí tvoj kolega s dispečerom. Rozdiel je len v tom, že u ľudí nekomunikuje vedomie, ale podvedomá časť psychiky, a tá pošle na vedomú úroveň to, čo považuje za dôležité... Môže to byť napríklad nejaká téma, ktorá človeka v poslednej dobe zaujala.

Napr. študenti KSB si dosť často všímajú čísla 11 a 22. Vidia ich skoro všade. A to je podvedomie. Podvedomie vníma skrátka skoro všetko, a na vedomú úroveň pošle to, o čo sa človek zaujíma.

Ľudia sú podobní počítačom v sieti cez wifi. Nie je medzi nimi vidieť žiadne spojenie, no aj tak medzi ich hlavami prúdia informácie, ktoré software na pozadí spracováva.

MIM hovorí o tom, že náhody neexistujú. Ak je všetko bytie vo vesmíre rozmerané, tak nemôže existovať ani chaos a náhody.
 
  • Súhlas
Reactions: JS
Druhé video vypadá spíše jako vcelku uvěřitelná počítačová animace.
Ja skôr tipujem, že tie "kamene" budú z polystyrénu. O zvukovej levitácii viem, ale takto sa im darilo hýbať len veľmi ľahkými predmetmi. Pochybujem, že by tým dvihli skalu.
 
Fotón môže letieť (pohyb) vesmírom tisícky rokov a nič sa nedeje (t.j. pohyb je neutrálny faktor).
Z pohladu pozorovatela to su tisicky ci miliony rokov, ale z pohladu fotonu sa to udialo hned. Tym, ze sa pohybuje rychlostou svetla tak podla teorie relativity plynie jeho cas nekonecne pomaly.
Fotón môže letieť (pohyb) vesmírom tisícky rokov a nič sa nedeje (t.j. pohyb je neutrálny faktor).
...nic sa nedeje by platilo v statickom vesmire, podla vsetkeho zijeme v dynamickom vesmire a tam sa s pohybujucim fotonom nieco deje. Pri svojom pohybe foton pomaly meni svoju vlnovu dlzku a tym aj frekvenciu, lebo pocas jeho cesty sa ta jeho cesta (casopriestor, vesmirne vakuum, eter ...) rozpina. Jeho farba sa tak posuva k cervenemu spektru podla toho ako dlho (z pohladu pozorovatela) sa pohybuje. Je to podobne ako Dopplerov efekt.
 
Naposledy upravené:
Z pohladu pozorovatela to su tisicky ci miliony rokov, ale z pohladu fotonu sa to udialo hned. Tym, ze sa pohybuje rychlostou svetla tak podla teorie relativity plynie jeho cas nekonecne pomaly.

...nic sa nedeje by platilo v statickom vesmire, podla vsetkeho zijeme v dynamickom vesmire a tam sa s pohybujucim fotonom nieco deje. Pri svojom pohybe foton pomaly meni svoju vlnovu dlzku a tym aj frekvenciu, lebo pocas jeho cesty sa ta jeho cesta (casopriestor, vesmirne vakuum, eter ...) rozpina. Jeho farba sa tak posuva k cervenemu spektru podla toho ako dlho (z pohladu pozorovatela) sa pohybuje. Je to podobne ako Dopplerov efekt.
A ako to súvisí s tým, že Informácia = pohyb? Ako to vravel ľudo, a na čo som ja reagoval týmito príkladmi, že za informovanie nie je zodpovedný pohyb, ale miera v matérii...
Tu ma Bratislav trochu chytáš za slovíčka a odvádzaš od pointy.
 
Naspäť
Top Bottom